Bảng chiết khấu tháng 7 Quý III – 2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————————–                             ———————————————

CS03-2022/02_TPV
V/v: Triển khai chính sách bán cho hệ thống
đại lý vé máy bay TPV từ 02/07/2022

 

CHIẾT KHẤU CHO ĐẠI LÝ KÝ QUỸ QUÝ III/2022

A . Đối với Vietnam Airlines:

 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU VNA KHAI THÁC

*  Nội Dung : Tất cả các đường bay nội địa VN khai thác. Áp dụng liên doanh Vasco ( 0V ) và chuyến bay Pacific Airlines (BL ). Bao gồm cả vé thông chặng.

Chi trả theo chặng bay

Khoang dịch vụ Hạng đặt chỗ Chặng bay Dương Quỹ

Công nợ tốt

Thương gia J, C, D, I Chặng dài 90.000 VND
Chặng ngắn 70.000 VND
Phổ thông đặc biệt U,W,Z Chặng dài 45.000 VND
Chặng ngắn 30.000 VND
Eco M Chặng dài 45.000 VND
Chặng ngắn 30.000 VND
 S, H, K,L Chặng dài 15.000 VND
Chặng ngắn 10.000 VND
Q, N, R, T, E Chặng dài 5.000 VND
Chặng ngắn 5.000 VND

* Lưu Ý:

 • Chặng dài: HAN-SGN/CXR/PQC/DLI/VCA v.v, HPH/THD/VII-SGN v.v, VDO-SGN v.v, HPH-CXR/DLI/PQC v.v, VII-PQC v.v.
 • Chặng ngắn: các chặng bay còn lại.
 • Áp dụng cho các chặng bay thường lệ do VN, 0V và BL khai thác. Bao gồm cả vé thông chặng. Không áp dụng cho vé INF.
 • Trường hợp âm quỹ thanh toán hôm sau được 60% chiết khấu dương quỹ.
 • Hiệu lực áp dụng cho ngày xuất vé và ngày bay: từ 02/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022.
 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ÁP ĐỤNG CHO TẤT CẢ ĐƯỜNG BAY KHỞI HÀNH TỪ VIỆT NAM ĐI QUỐC TẾ .
Khu vực Hạng đặt chỗ  Dương Quỹ
(Công nợ tốt)
Đông Bắc Á, Ấn Độ J, C, D, I, W, Z, U Nhật: 14$/chặng

Còn lại: 9$/chặng

Y, B, M, S Nhật: 9$/chặng

Còn lại: 6$/chặng

H, K ,L , Q, N, R Nhật: 6$/chặng

Còn lại: 4$/chặng

Châu Âu, Úc và Mỹ J, C, D, I 24$/chặng
W, Z, U 14$/chặng
Y, B, M, S 11$/chặng
H, K, L, Q, N, R 7$/chặng
Đông Nam Á và Đông Dương J, C, D, I, W, Z, U 6$/chặng
Y, B, M, S 4$/chặng
H, K, L, Q, N, R 2$/chặng
 • Hình thức áp dụng: Chi trả theo chặng bay thực bay (flown).
 • Thông báo này thay thế chính sách chiết khấu quốc tế đã triển khai trước đây.
 • Hành trình áp dụng: Áp dụng với tất cả các vé khởi hành từ Việt Nam đi quốc tế.
 • Áp dụng cho các chặng bay thường lệ do VN, liên doanh Vasco (0V), chuyến bay Pacific Airlines (BL) khai thác và các chặng bay trao đổi chỗ cứng với OALs
 • Trường hợp âm quỹ, thanh toán hôm sau được 60% chiết khấu dương quỹ.
 • Hiệu lực áp dụng cho ngày xuất vé và ngày bay 02/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

* Trường hợp KHÔNG CÓ chiết khấu VNA

 • Đối với INF ( em bé), vé xuất hạng A/P ( hạng ghế siêu tiết kiệm), vé Đoàn.
 • Quốc Tế không áp dụng cho khách lao động, du học ,thuyền viên, thăm thân.
 • Hoàn vé sẽ phải hoàn lại chiết khấu.
 • Vé chỉ được tính chiết khấu khi quỹ dương, ký quỹ như thỏa thuận trên hợp đồng.
 • Đại lý Âm Quỹ sẽ không có chiết khấu
 • Đại lý ký quỹ lắt nhắc số tiền kí quỹ dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có chiết khấu.

B . Đối với Hãng Hàng không VIETTRAVEL AIRLINES

Hạng vé Chiết khấu

(Người/Chặng)

Thời gian áp dụng
Hạng P-/A-/Z-/I- KHÔNG ÁP DỤNG –       Thời gian Xuất: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 30/9/2022

–       Thời gian bay áp dụng: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 30/9/2022

Vé KHÔNG hoàn: B/C/D/E/H/K/L/M 15.000
Vé ĐƯỢC hoàn: N/O/Q/R/S/T/V/Y 40.000

Điều kiện áp dụng đối với chính sách:

 • Không tính vé Đoàn, Infant; vé Thưởng (Z-/I-); vé Khuyến mãi (P-/A-)
 • Hoàn vé sẽ phải hoàn lại chiết khấu.
 • Vé chỉ được tính chiết khấu khi quỹ dương, ký quỹ như thỏa thuận trên hợp đồng.
 • Trường hợp âm quỹ, thanh toán hôm sau được 60% chiết khấu dương quỹ.
 • Hình thức áp dụng: Chi trả theo chặng bay thực bay (flown)
 • Đại lý ký quỹ số tiền dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có chiết khấu.

C. Đối với Hãng Hàng Không Vietjet Air :  

Vietjet Air : Áp dụng tất cả các chặng bay Gía hệ thống +  Phí Dịch Vụ 5.000 vnđ/1 người/ 1 lượt
  • CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU HẠNG VÉ SKYBOSS BUSINESS VÀ SKYBOSS: (Áp dụng từ ngày 08/08/2022)
  • Thời gian áp dụng:

   • Thời gian xuất vé: 08/08/2022 – 30/09/2022
   • Thời gian bay: Không áp dụng
   Hành trình Mức thưởng /Vé (VND)
   Toàn mạng bán Vietjet Air Khai thác Đối tượng thưởng chính sách Skyboss Business Skyboss
   Đại lý Dương Quỹ 280,000 180,000
   Đại lý Âm Quỹ ( 1 ngày ) 140,000 90,000
  • CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU QUỐC TẾ: (Áp dụng từ ngày 08/08/2022 )
  • Thời gian áp dụng:

   • Thời gian xuất vé: 08/08/2022 – 30/09/2022
   • Thời gian bay: Không áp dụng
   Hành trình Đi/Đến Thời gian xuất vé Đối tượng thưởng chính sách Mức thưởng

   /Vé (VND)

   Việt Nam – Ấn Độ/Nhật Bản/Đài Loan và ngược lại.  

   08/08/2022 – 30/09/2022

   Đại lý Dương Quỹ 85,000
   Đại lý Âm Quỹ (1 ngày) 45,000
  • Điều kiện áp dụng đối với chính sách:
  • Không tính vé Đoàn. Hoàn vé sẽ phải hoàn lại chiết khấu.
  • Vé chỉ được tính chiết khấu khi quỹ dương, ký quỹ như thỏa thuận trên hợp đồng.
  • Hình thức áp dụng: Chi trả theo chặng bay thực bay (flown) và tính theo Khách/Chặng.
  • Không áp dụng thưởng đồng thời cho hạng vé Skyboss Business và Skyboss trên các chuyến bay Quốc Tế trong thời gian áp dụng chương trình này
  • Đại lý ký quỹ lắt nhắc số tiền kí quỹ dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có chiết khấu.

D . Đối với Hãng Hàng Không Bamboo Airways:  (Từ 10/07/2022 – 30/09/2022 )

 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU NỘI ĐỊA:
Hạng vé Dương Quỹ

Công nợ Tốt

( Người/Chặng)

Thời gian áp dụng

–       Thời gian Xuất vé: Áp dụng cho vé bán được xuất trong giai đoạn từ 10/07/2022 – 30/09/2022.

–       Thời gian khởi hành: Không giới hạn

Business Exclusive 190.000 VND
Business Flex 190.000 VND
Business Smart 190.000 VND
Economy Flex 70.000 VND
Economy Smart 30.000 VND
Economy Saver 15.000 VND
Economy Saver Max 10.000 VND
 • Điều kiện áp dụng chính sách:
 • Chính sách chỉ áp dụng cho các vé NỘI ĐỊA, không áp dụng các vé đoàn, vé series hoặc các vé giảm giá (ID, Promotion code, voucher, combo).
 • Trường hợp âm quỹ, thanh toán hôm sau được 60% chiết khấu dương quỹ.
 • Đại lý Âm Quỹ sẽ không có chiết khấu.
 • Đại lý ký quỹ số tiền dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có chiết khấu.
 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU QUỐC TẾ:
ĐƯỜNG BAY Chiết khấu (Người/Vé)
Economy Saver Max & Economy Saver Economy Smart Economy Flex Premium Economy Business
Đông Nam Á 4 USD 6 USD 6 USD 8USD 8 USD
Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông 6 USD 8 USD 11 USD 13 USD 13 USD
Châu Âu – Úc 11 USD 15 USD 19 USD 23 USD 28 USD
Mỹ 11 USD 15 USD 19 USD 23 USD 28 USD
Nhật Bản 9 USD 14 USD 19 USD 23 USD 23 USD

 

 • Điều kiện áp dụng chính sách:
 • Chính sách chỉ áp dụng cho các vé QUỐC TẾ, không áp dụng các vé đoàn, vé series hoặc các vé giảm giá (ID, Promotion code, voucher, combo).
 • Chỉ áp dụng với các chặng bay từ Việt Nam đi Quốc Tế
 • Tỷ giá quy đổi sẽ do BAV triển khai tại thời điểm tính chiết khấu
 • Thời gian bán: Áp dụng cho vé bán được xuất trong giai đoạn từ 10/07/2022 – 30/09/2022.
 • Thời gian bay: Không giới hạn
 • Trường hợp âm quỹ, thanh toán hôm sau được 60% chiết khấu dương quỹ.
 • Đại lý Âm Quỹ sẽ không có chiết khấu.
 • Đại lý ký quỹ số tiền dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có chiết khấu.

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CÁC HÃNG QUỐC TẾ QUÝ II/2022 ( Tham khảo ) 

(Áp dụng từ 01/4/2022 tham khảo cho đến khi có thông báo mới)

Đại lý Tân Phi Vân gửi đến quý đại lý chính sách chiết khấu của các hãng quốc tế như sau :

STT HÃNG IATA HOA HỒNG GHI CHÚ
1 American Airlines AA -5% : SITI
-0 %: SOTO, Nội địa US
2 Air Canada AC -5%: SITI. Published Fares

-0%: Vé xuất phát từ Mỹ/Canada

3 Mandarin AE -4%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO

4 Royal Air Maroc AT -5%: Published Fares

-0%: SOTO

6 Roya Brunein Airlines BI -3%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO

7 Eva Air BR -6%: SITI, Auto Fare hành trình có giá Through Fare (TPE: 5%)

-4%: SITI, Auto Fare với hành trình có giá Break Fare

-3%: SOTO (Xuất phát từ Châu Âu: 0%)

-0%: SOTO Break Fare, Giá Khuyến mãi

8 Air China CA -4%: Khởi hành từ VN, hoàn toàn hành trình trên CA

-2%: Khởi hành từ VN bay với CA nhưng có ch.bay k.hợp cùng OALs (bao gồm các ch.bay Codeshare với số hiệu CA)

-0%: SOTO. Vé khởi hành từ TQ, các Sân bay ngoài TQ

9 China Airlines CI -4%: SITI & Through Fare

-0%: SOTO

10 Delta Airlines DL -4%: Hành trình VN đến Mỹ; Hành trình khởi hành từ ngoài VN & ngoài Mỹ đi Quốc tế; Hành trình RTW

-0%: Hành trình khởi hành từ Mỹ/Canada đi Nội địa và Quốc tế; Hành trình giá Pass của Skyteam

Chính sách Void vé/Hoàn vé/Exchange vé theo Quy định DL

11 Hongkong Airlines HX -2%: SITI. Auto fare, không áp dụng trên Queue

-0%: SOTO/Private Fare/ Infant/ SPA/ Interlines

12 Korean Air KE -4%: SITI & có Fare Basic Through Fare

-0%: Infant, SOTO

13 Xiamen Airlines MF -3%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO/Infan

14 China Eastern Airlines MU -4%: Vé xuất từ VN có Hành trình xuất phát từ VN bao gồm chặng bay code-share *MU, *FM; chặng bay kết hợp MU-FM

-0%: Infant; Vé xuất từ VN có Hành trình xuất phát từ các khu vực ngoài VN/ SPA/ Interline

15 Asiana Airlines OZ -4%: SITI. Published fares

-0%: SOTO

16 Philippine Airlines PR -5%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO/Nội địa Philippines, hành trình còn lại Kiểm tra điều kiện theo FARE basic đã chọn trên GDS

17 Qantas Airways QF -2%: Vé xuất và khởi hành tại VN (Bao gồm ít nhất 1 chặng quốc tế mang số hiệu chuyến bay QF)

-0%: SOTO, Nội địa Úc, New Zealand

Phí Hãng thu: Rebook ($25), Reroute/Re-issue/ No-show Rebooking ($37), Cancellation & Refund ($25)

18 Lao Airlines QV -4%: SITI. Pulished Fares

-0%: SOTO; Nội địa Lào (Xuất only 1B)

19 South African Airways SA -4%: SITI. Pulished Fares

-0%: SOTO/ Nội địa Nam Phi

20 Korean Air KE -5%: SITI & có Fare Basic Through Fare

-0%: Infant, SOTO

 • QUY ĐỊNH CHUNG CHÍNH SÁCH:

– Đại lý khi không giao dịch trên 20 ngày cần thông báo cho Tân Phi Vân lý do và thời gian bắt đầu giao dịch lại cụ thể để tránh mất phí quản trị hệ thống.

-Âm Quỹ sẽ không có chiết khấu

– Đại lý ký quỹ số tiền  dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có chiết khấu.

*** Tất cả các loại Chiết khấu quốc nội và quốc tế, phí dịch vụ sẽ được trích ngay vào công nợ hàng ngày cho Quý đại lý. Trong trường hợp Quý đại lý không thanh toán đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng thì sẽ không được tính chiết khấu hoặc kế toán sẽ tiến hành thu hồi chiết khấu.

===> Mọi thắc mắc xin liên hệ Nhân Viên Kinh Doanh để được giải đáp chi tiết.

Nguyễn Thành :  0983678320
An Nhiên : 0888776000
Thanh Ngân :    08888 00 230
Thanh Nhã :
0888 22 6000

“HỢP TÁC DÀI LÂU LÀ TIÊU CHÍ TÂN PHI VÂN ĐẶT HÀNG ĐẦU”

Xin chân thành cảm ơn Quý đại lý đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng TÂN PHI VÂN

Hotline phàn nàn nhận ý kiến đóng góp: 0918 050 026 Ms Ngọc Điệp

————————————————————–

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo