Bảng chính sách chiết khấu tháng 4 – 2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————————–                             ———————————————

CS02-2022/02_TPV
V/v: Triển khai chính sách bán cho hệ thống
đại lý vé máy bay TPV từ 09/04/2022

 

CHIẾT KHẤU CHO ĐẠI LÝ KÝ QUỸ QUÝ II/2022

 

A . ĐỐI VỚI VIETNAM AIRLINES

 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU VNA KHAI THÁC

+  Nội Dung : Tất cả các đường bay nội địa VN khai thác. Áp dụng liên doanh Vasco ( 0V ) và chuyến bay Pacific Airlines (BL ). Bao gồm cả vé thông chặng.

Chi trả theo chặng bay

Khoang dịch vụ

Hạng đặt chỗ Chặng bay Mức chiết khấu (người/chặng)
Công nợ tốt

Âm Quỹ
Thanh toán hôm sau

Thương gia J, C, D, I Chặng dài

100.000 VND

80.000 VND
Chặng ngắn 80.000 VND 60.000 VND
Phổ thông đặc biệt U,W,Z Chặng dài 50.000 VND 35.000 VND
Chặng ngắn 35.000 VND 25.000 VND
Eco M Chặng dài 50.000 VND 35.000 VND
Chặng ngắn 35.000 VND 25.000 VND
 S, H, K,L Chặng dài 20.000 VND 15.000 VND
Chặng ngắn 15.000 VND 10.000 VND
Q, N, R, T, E Chặng dài 10.000 VND 5.000 VND
Chặng ngắn 10.000 VND 5.000 VND

         

 ++ Lưu Ý:

 • Chặng dài: HAN-SGN/CXR/PQC/DLI/VCA v.v, HPH/THD/VII-SGN v.v, VDO-SGN v.v, HPH-CXR/DLI/PQC v.v, VII-PQC v.v.
 • Chặng ngắn: các chặng bay còn lại.
 • Giai đoạn áp dụng: Áp dụng cho các chặng bay từ 09/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022.
 • Đại lý ký quỹ số tiền  dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có hoa hồng.

 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ÁP ĐỤNG CHO TẤT CẢ ĐƯỜNG BAY KHỞI HÀNH TỪ VIỆT NAM ĐI QUỐC TẾ .
Khu vực Hạng đặt chỗ Mức chi ( Dương Quỹ )
Công nợ tốt

Âm Quỹ

Thanh toán hôm sau

Đông Bắc Á, Ấn Độ J, C, D, I, W, Z, U Nhật: 15USD/chặng

Còn lại: 10USD/chặng

Nhật: 12USD/chặng

Còn lại: 7USD/chặng

Y, B, M, S Nhật:10USD/chặng

Còn lại: 7USD/chặng

Nhật:7USD/chặng

Còn lại: 4USD/chặng

H, K ,L , Q, N, R Nhật: 7USD/chặng

Còn lại: 5USD/chặng

Nhật: 4USD/chặng

Còn lại: 3USD/chặng

Châu Âu, Úc và Mỹ J, C, D, I 25USD/chặng 23USD/chặng
W, Z, U 15USD/chặng 13USD/chặng
Y, B, M, S 12USD/chặng 10USD/chặng
H, K, L, Q, N, R 8USD/chặng 6USD/chặng
Đông Nam Á và Đông Dương J, C, D, I, W, Z, U 7USD/chặng 5USD/chặng
Y, B, M, S 5USD/chặng 3USD/chặng
H, K, L, Q, N, R 3USD/chặng 1USD/chặng

 

 • Hình thức áp dụng: Chi trả theo chặng bay thực bay (flown).
 • Thông báo này thay thế chính sách chiết khấu quốc tế đã triển khai trước đây.
 • Hành trình áp dụng: Áp dụng với tất cả các vé khởi hành từ Việt Nam đi quốc tế.
 • Áp dụng cho các chặng bay thường lệ do VN, liên doanh Vasco (0V), chuyến bay Pacific Airlines (BL) khai thác và các chặng bay trao đổi chỗ cứng với OALs
 • Hiệu lực áp dụng xuất và bay : 09/04/2022 đến 30/06/2022.
 • Trường hợp KHÔNG CÓ chiết khấu VNA
 • Đối với INF ( em bé), vé xuất hạng A/P ( hạng ghế siêu tiết kiệm)
 • Quốc Tế không áp dụng cho khách lao động, du học ,thuyền viên, thăm thân.
 • Không tính vé Đoàn
 • Hoàn vé sẽ phải hoàn lại chiết khấu.
 • Vé chỉ được tính chiết khấu khi quỹ dương, ký quỹ như thỏa thuận trên hợp đồng.
 • Đại lý Âm Quỹ thanh toán công nợ hôm sau áp dụng mức chiết khấu âm quỹ trên
 • Đại lý Âm Quỹ sẽ không có hoa hồng
 • Đại lý ký quỹ số tiền  dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có hoa hồng.

B . Đối với Hãng Hàng không VIETTRAVEL AIRLINES :

Hạng vé Chiết khấu

(Người/VÉ)

Thời gian áp dụng
Hạng P và Z KHÔNG ÁP DỤNG –       Thời gian bán: Từ ngày 25/3/2022 đến hết ngày 30/6/2022

–       Thời gian bay áp dụng: Từ ngày 28/3/2022 đến hết ngày 30/6/2022

Từ hạng A đến Y 25,000

 

 • Điều kiện áp dụng đối với chính sách:

– Không tính vé Đoàn

– Hoàn vé sẽ phải hoàn lại chiết khấu.

– Vé chỉ được tính chiết khấu khi quỹ dương, ký quỹ như thỏa thuận trên hợp đồng.

– Hình thức áp dụng: Chi trả theo chặng bay thực bay (flown).

Đại lý ký quỹ số tiền  dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có hoa hồng.

C. Đối với Hãng Hàng Không Vietjet Air

Vietjet Air : Áp dụng tất cả các chặng bay Gía hệ thống +  Phí Dịch Vụ 5.000 vnđ/1 người/ 1 lượt
 • CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU TOÀN MẠNG BAY: (Áp dụng từ ngày 09/6/2022)
Hạng vé  Dương Quỹ
(Công nợ tốt)
Âm Quỹ

(Thanh toán hôm sau)

Thời gian áp dụng
SKYBOSS Business 280.000 VND 200.000 VND –       Thời gian Xuất vé: Từ 09/6/2022 đến hết 31/7/2022

–       Thời gian khởi hành: Không áp dụng

SKYBOSS 180.000 VND 100.000 VND
 • CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU QUỐC TẾ: (Áp dụng từ ngày 09/06/2022 )
Hành trình  Dương Quỹ
(Công nợ tốt)
Âm Quỹ

(Thanh toán hôm sau)

Thời gian áp dụng
VN – Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Đài Loan/Ấn Độ và ngược lại 180.000 VND 100.000 VND –        Thời gian Xuất vé: Từ 09/6/2022 đến hết 31/7/2022

–       Thời gian khởi hành: Không áp dụng

VN – Singapore/Thái Lan/Malaysia/Indonesia và ngược lại 130.000 VND 80.000 VND
 • Điều kiện áp dụng đối với chính sách:
 • Không tính vé Đoàn. Hoàn vé sẽ phải hoàn lại chiết khấu.
 • Vé chỉ được tính chiết khấu khi quỹ dương, ký quỹ như thỏa thuận trên hợp đồng.
 • Hình thức áp dụng: Chi trả theo chặng bay thực bay (flown) và tính theo Khách/Chặng.
 • Không áp dụng thưởng đồng thời cho hạng vé Skyboss Business và Skyboss trên các chuyến bay Quốc Tế trong thời gian áp dụng chương trình này
 • Đại lý ký quỹ lắt nhắc số tiền kí quỹ dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có hoa hồng.

D . Đối với Hãng Hàng Không Bamboo Airways: (Từ 01/04/2022 đến hết 30/06/2022)

 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU NỘI ĐỊA:
Hạng vé Chiết khấu Dương quỹ
( Người/ Chặng )
Âm Quỹ
Thanh toán hôm sau
( Người/Chặng)
Thời gian áp dụng
Business Exclusive 400.000 VND 300.000 VND –       Thời gian Xuất vé: Từ 01/04/2022 đến hết 30/06/2022

–       Thời gian khởi hành: Không giới hạn

Business Flex 300.000 VND 200.000 VND
Business Smart 200.000 VND 100.000 VND
Economy Flex 70.000 VND 50.000 VND
Economy Smart 35.000 VND 25.000 VND
Economy Saver 20.000 VND 15.000 VND
Economy Saver Max 10.000 VND 5.000 VND
    Đường bay mới 15.000 VNĐ  

10.000 VNĐ

Thời gian: áp dụng cho vé bán trong 30 ngày (kể từ ngày mở bán đầu tiên).
 • Điều kiện áp dụng chính sách:
 • Chính sách chỉ áp dụng cho các vé NỘI ĐỊA, không áp dụng các vé đoàn, vé series hoặc các vé giảm giá (ID, Promotion code, voucher, combo).
 • Các đường bay mới: là các đường Bamboo chưa từng khai thác, hoặc đã dừng khai thác ít nhất 03 tháng tính đến ngày bay lại (không tính thời gian dừng khai thác do ảnh hưởng của Covid-19)
 • Đại lý Âm Quỹ thanh toán công nợ hôm sau áp dụng mức chiết khấu âm quỹ trên
 • Đại lý Âm Quỹ sẽ không có hoa hồng
 • Đại lý ký quỹ lắt nhắc số tiền kí quỹ dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có hoa hồng.
 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU QUỐC TẾ: (Từ 01/04/2022 đến hết 30/06/2022)
ĐƯỜNG BAY Chiết khấu (Người/Vé)
Economy Saver Max & Economy Saver Economy Smart Economy Flex Premium Economy Business
Dương quỹ Âm Quỹ Dương quỹ Âm Quỹ Dương quỹ Âm Quỹ Dương quỹ Âm Quỹ Dương quỹ Âm Quỹ
Đông Nam Á 6 USD 4 USD   6 USD 4 USD 13 USD 11 USD 18 USD 16 USD 18 USD 16 USD
Đài Loan 8 USD 6 USD 13 USD 11 USD 23 USD 21 USD 28 USD 26 USD 28 USD 26 USD
Hồng Kông 8 USD 6 USD 13 USD 11 USD 23 USD 21 USD 28 USD 26 USD 28 USD 26 USD
Hàn Quốc 18 USD 16 USD 23 USD 21 USD 38 USD 36 USD 43 USD 41 USD 58 USD 56 USD
Nhật Bản 30 USD 28 USD 35 USD 33 USD 40 USD 38 USD 45 USD 43 USD 55 USD 53 USD
Châu Âu – Úc 35 USD 33 USD 55 USD 53 USD 60 USD 58 USD 75 USD 73 USD 95 USD 93 USD
Mỹ 40 USD 38 USD 60 USD 58 USD 65 USD 63 USD 80 USD 78 USD 100 USD 98 USD
 • Điều kiện áp dụng chính sách:
 • Chính sách chỉ áp dụng cho các vé QUỐC TẾ, không áp dụng các vé đoàn, vé series hoặc các vé giảm giá (ID, Promotion code, voucher, combo).
 • Chỉ áp dụng với các chặng bay từ Việt Nam đi Quốc Tế
 • Tỷ giá quy đổi sẽ do BAV triển khai tại thời điểm tính chiết khấu
 • Thời gian bán: Áp dụng cho vé bán được xuất trong giai đoạn từ 01/04/2022 – 30/06/2022.
 • Thời gian bay: Không giới hạn
 • Đại lý Âm Quỹ thanh toán công nợ hôm sau áp dụng mức chiết khấu âm quỹ trên
 • Đại lý Âm Quỹ sẽ không có hoa hồng
 • Đại lý ký quỹ lắt nhắc số tiền kí quỹ dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có hoa hồng.

3 . CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI:

DỊCH VỤ NỘI ĐỊA QUỐC TẾ Thời gian áp dụng
Chọn chỗ ngồi ghế tiêu chuẩn 10.000 VND/Chặng 20.000 VND/Chặng –       Thời gian Xuất vé: Từ 20/01/2021 đến hết 31/12/2022

–       Thời gian khởi hành: Không giới hạn

Chọn chỗ ngồi ghế khác 15.000 VND/Chặng 30.000 VND/Chặng
Ưu tiên làm thủ tục 15.000 VND/Chặng 30.000 VND/Chặng
Phòng chờ thương gia 20.000 VND/Lượt 40.000 VND/Lượt

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CÁC HÃNG QUỐC TẾ QUÝ I/2022

(Áp dụng từ 24/02/2022 cho đến khi có thông báo mới)

Đại lý Tân Phi Vân gửi đến quý đại lý chính sách hoa hồng của các hãng quốc tế như sau

STT HÃNG IATA CODE HOA HỒNG GHI CHÚ
1 American Airlines AA -5% : SITI
-0 %: SOTO, Nội địa US
2 Air Canada AC -5%: SITI. Published Fares

-0%: Vé xuất phát từ Mỹ/Canada

3 Mandarin AE -4%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO

4 Royal Air Maroc AT -4%: Published Fares

-0%: SOTO

5 Finnair AY -0%
6 Roya Brunein Airlines BI -3%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO

7 Eva Air BR -6%: SITI, Auto Fare hành trình có giá Through Fare (TPE: 4%)

-4%: SITI, Auto Fare với hành trình có giá Break Fare

-2%: SOTO (Xuất phát từ Châu Âu: 0%)

-0%: SOTO Break Fare, Giá Khuyến mãi

8 Air China CA -4%: Khởi hành từ VN, hoàn toàn hành trình trên CA

-2%: Khởi hành từ VN bay với CA nhưng có ch.bay k.hợp cùng OALs (bao gồm các ch.bay Codeshare với số hiệu CA)

-0%: SOTO. Vé khởi hành từ TQ, các Sân bay ngoài TQ

 

9

 

China Airlines

 

CI

 

-4%: SITI & Through Fare

-0%: SOTO

10 Delta Airlines DL -4%: Hành trình VN đến Mỹ; Hành trình khởi hành từ ngoài VN & ngoài Mỹ đi Quốc tế; Hành trình RTW

-0%: Hành trình khởi hành từ Mỹ/Canada đi Nội địa và Quốc tế; Hành trình giá Pass của Skyteam

Chính sách Void vé/Hoàn vé/Exchange vé theo Quy định DL

11 Hongkong Airlines HX -2%: SITI. Auto fare, không áp dụng trên Queue

-0%: SOTO/Private Fare/ Infant/ SPA/ Interlines

12 Korean Air KE -4%: SITI & có Fare Basic Through Fare

-0%: Infant, SOTO

 

 

13 Xiamen Airlines MF -3%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO/Infan

14 China Eastern Airlines MU -4%: Vé xuất từ VN có Hành trình xuất phát từ VN bao gồm chặng bay code-share *MU, *FM; chặng bay kết hợp MU-FM

-0%: Infant; Vé xuất từ VN có Hành trình xuất phát từ các khu vực ngoài VN/ SPA/ Interline

15 Asiana Airlines OZ -4%: SITI. Published fares

-0%: SOTO

16 Philippine Airlines PR -5%: SITI. Published Fares

-0%: SOTO/Nội địa Philippines, hành trình còn lại Kiểm tra điều kiện theo FARE basic đã chọn trên GDS

17 Qantas Airways QF -2%: Vé xuất và khởi hành tại VN (Bao gồm ít nhất 1 chặng quốc tế mang số hiệu chuyến bay QF)

-0%: SOTO, Nội địa Úc, New Zealand

Phí Hãng thu: Rebook ($25), Reroute/Re-issue/ No-show Rebooking ($37), Cancellation & Refund ($25)

Xuất phát từ Việt Nam và bao gồm ít nhất 1 chặng Quốc tế mang số hiệu chuyến bay QF.
18 Lao Airlines QV -4%: SITI. Pulished Fares

-0%: SOTO; Nội địa Lào (Xuất only 1B)

19 South African Airways SA -4%: SITI. Pulished Fares

-0%: SOTO/ Nội địa Nam Phi

20 Asiana Airlines NH -5%: SITI & có Fare Basic Through Fare

-0%: Infant, SOTO

 • QUY ĐỊNH CHUNG CHÍNH SÁCH:

– Đại lý khi không giao dịch trên 20 ngày cần thông báo cho Tân Phi Vân lý do và thời gian bắt đầu giao dịch lại cụ thể để tránh mất phí quản trị hệ thống.

-Đại lý Âm Quỹ thanh toán công nợ hôm sau áp dụng mức chiết khấu âm quỹ trênĐại lý

-Âm Quỹ sẽ không có hoa hồng

– Đại lý ký quỹ số tiền  dưới 5.000.000 (5 triệu) VNĐ sẽ không có hoa hồng.

*** Tất cả các loại Chiết khấu quốc nội và quốc tế, phí dịch vụ sẽ được trích ngay vào công nợ hàng ngày cho Quý đại lý. Trong trường hợp Quý đại lý không thanh toán đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng thì sẽ không được tính chiết khấu hoặc kế toán sẽ tiến hành thu hồi hoa hồng.

===> Mọi thắc mắc xin liên hệ Nhân Viên Kinh Doanh để được giải đáp chi tiết.

Lê Phiết: 0888 336 000
Đặng Đạt : 0902555350
Thanh Ngân :    08888 00 230
Thanh Nhã :
0888 22 6000

“HỢP TÁC DÀI LÂU LÀ TIÊU CHÍ TÂN PHI VÂN ĐẶT HÀNG ĐẦU”

Xin chân thành cảm ơn Quý đại lý đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng TÂN PHI VÂN

Hotline phàn nàn nhận ý kiến đóng góp: 0918 050 026 Ms Ngọc Điệp

————————————————————–

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo