Hôm nay là : Loading...

Thông tin lịch trực Booker

Thứ 2 - Ngày 09 - 12 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 17:30 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Như Quyên vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Lưu ý : Các booker còn lại sẽ trực trong giờ hành chính, từ 08h00 đến 12h00 và 13h30 đến 17h30.
Thứ 3 - Ngày 10 - 12 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 12:00 đến 13:30 Như Quyên vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Lưu ý : Các booker còn lại sẽ trực trong giờ hành chính, từ 08h00 đến 12h00 và 13h30 đến 17h30.
Thứ 4 - Ngày 11 - 12 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 40 40 10
Lưu ý : Các booker còn lại sẽ trực trong giờ hành chính, từ 08h00 đến 12h00 và 13h30 đến 17h30.
Thứ 5 - Ngày 12 - 12 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 40 40 10
Từ 17:30 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Lưu ý : Các booker còn lại sẽ trực trong giờ hành chính, từ 08h00 đến 12h00 và 13h30 đến 17h30.
Thứ 6 - Ngày 13 - 12 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 0888996000
Lưu ý : Các booker còn lại sẽ trực trong giờ hành chính, từ 08h00 đến 12h00 và 13h30 đến 17h30.
Thứ 7 - Ngày 14 - 12 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 14:00 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 08:00 đến 16:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Từ 15:30 đến 22:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Như Quyên vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Chủ Nhật - Ngày 15 - 12 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 14:00 Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 08:00 đến 16:30 Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 0888996000
Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Từ 15:30 đến 22:30 Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737

Lưu ý :

Các bạn booker còn lại sẽ hỗ trợ trong khung giờ hành chính: Từ 08h00 đến 12h0013h30 đến 17h30.

Danh sách nhân viên hỗ trợ trực tuyến trong giờ hành chính

Đối với thời gian sau khung giờ hỗ trợ hành chính (từ 17:30 đến 22:30), các Booker chỉ hỗ trợ : Xuất vé, đổi vé hoặc hoàn vé.Booker không hỗ trợ check giá và đặt vé hãng hàng không giá rẻ Vietjet và Jetstar.

Web check giá vé 3 hãng hàng không nội địa.