Hôm nay là : Loading...

Thông tin lịch trực Booker

Thứ 2 - Ngày 19 - 08 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Như Quyên vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Thứ 3 - Ngày 20 - 08 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 40 40 10
Từ 12:00 đến 13:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Thứ 4 - Ngày 21 - 08 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 40 40 10
Thứ 5 - Ngày 22 - 08 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Thứ 6 - Ngày 23 - 08 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Ca trực - 07:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 22:30 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 0888996000
Thứ 7 - Ngày 24 - 08 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 14:00 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Từ 08:00 đến 16:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 15:30 đến 22:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Chủ Nhật - Ngày 25 - 08 - 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 14:00 Như Quyên vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Từ 08:00 đến 16:30 Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 0888996000
Từ 15:30 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115

Lưu ý :

Các bạn booker còn lại sẽ hỗ trợ trong khung giờ hành chính: Từ 08h00 đến 12h0013h30 đến 17h30.

Danh sách nhân viên hỗ trợ trực tuyến trong giờ hành chính

Đối với thời gian sau khung giờ hỗ trợ hành chính (từ 17:30 đến 22:30), các Booker chỉ hỗ trợ : Xuất vé, đổi vé hoặc hoàn vé.Booker không hỗ trợ check giá và đặt vé hãng hàng không giá rẻ Vietjet và Jetstar.

Web check giá vé 3 hãng hàng không nội địa.