LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Chủ Nhật - Ngày 26 tháng 01 năm 2020 (Mồng 2 Tết)
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 15:00 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Huỳnh Duyên ticketing49phivan 0888 226 000
Từ 14:30 đến 22:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Thuý Dân vemaybaytanphivan14 0888 777 320
Thứ 2 - Ngày 27 tháng 01 năm 2020 (Mồng 3 Tết)
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 15:00 Bích Khuê vemaybaytanphivan22 0932 000 302
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 14:30 đến 22:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Thứ 3 - Ngày 28 tháng 01 năm 2020 (Mồng 4 Tết)
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 15:00 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 14:30 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Như Quyên vemaybaytanphivan10 0906 750 115
Thứ 4 - Ngày 29 tháng 01 năm 2020 (Mồng 5 Tết)
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 15:00 Hồng Thắm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Bảo Hân vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Như Quyên vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 14:30 đến 22:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan15 0906 750 115