*** Quan Trọng *** Bamboo Airways – Thông Báo Chính Sách Hỗ Trợ Covid Giai Đoạn Đầu Năm 2021 (Lần 8)

Kính gửi Quý Đại Lý Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Bamboo Airways triển khai tới Quý Đại lý về chính sách hỗ trợ Covid giai đoạn đầu năm 2021 (lần 8) – thay thế toàn bộ nội dung tại văn bản lần 5 gửi ngày 5/5/2021, bổ sung điều kiện vé, … Continue reading *** Quan Trọng *** Bamboo Airways – Thông Báo Chính Sách Hỗ Trợ Covid Giai Đoạn Đầu Năm 2021 (Lần 8)