Thông tin hỗ trợ đại lý Phones/Skype

Booker Quốc Tế

Bích Trâm

vemaybaytanphivan7

0946 40 40 66

Kiều Loan

vemaybaytanphivan4

0937 371737

Quỳnh Anh

vemaybaytanphivan8

0945 40 40 09

Bích Khuê

vemaybaytanphivan22

0932 000 302

Thủy Tiên

vemaybaytanphivan16

0916 050 320

Hồng Thắm

vemaybaytanphivan21

0916 830 320

Hoàng Vy

vemaybaytanphivan10

088 8800 230

Booker Quốc Nội

Vũ Ngọc

vemaybaytanphivan47

0906 750 115

Bảo Hân

vemaybaytanphivan19

0906 730 115

Lê Khởi

vemaybaytanphivan15

0938 387 118

Lê Oanh

vemaybaytanphivan18

0945 40 40 10

Phòng kế toán công nợ

Thanh Hằng

ketoantanphivan2

0902 777 350

Thanh Thy

ketoantanphivan5

Thảo Ly

ketoantanphivan1

Thùy Trinh

ketoantanphivan3

0888 121 320

Thanh Thảo

ketoantanphivan10

Kim Phụng

ketoantanphivan6

0903 322 320

Phòng kế toán hóa đơn

Nguyễn Hường

ketoantanphivan9

0936 37 17 37

Kiều Loan

ketoantanphivan7

Lê Phương

ketoantanphivan4

Hỗ trợ đại lý

Mr Tường

vemaybaytanphivan50

0906 989 115

Huỳnh Duyên

ticketing49phivan

0888 226 000

Như Quỳnh

ketoantanphivan

0932 191 115

Diệu Hiền

vemaybaytanphivan9

0902 555 350