Hôm nay là : Loading...

Thông tin lịch trực Booker

Thứ 2 - Ngày 27 tháng 05 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Từ 17:30 đến 21:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 40 40 10
Từ 21:00 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Ca Trực Sale hỗ trợ Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 20:30 đến 22:30 An Nhiên vemaybaytanphivan11 0888 776 000
Thứ 3 - Ngày 28 tháng 05 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Từ 12:00 đến 13:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 21:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Ca Trực Sale hỗ trợ Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 20:30 đến 22:30 Lê Phiết vemaybaytanphivan20 0888 336 000
Thứ 4 - Ngày 29 tháng 05 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0945 40 40 10
Từ 12:00 đến 13:30 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 17:30 đến 21:30 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 21:00 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Ca Trực Sale hỗ trợ Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 20:30 đến 22:30 An Nhiên vemaybaytanphivan11 0888 776 000
Thứ 5 - Ngày 30 tháng 05 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0916 830 320
Từ 17:30 đến 21:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Ca Trực Sale hỗ trợ Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 20:30 đến 22:30 Lê Phiết vemaybaytanphivan20 0888 336 000
Thứ 6 - Ngày 31 tháng 05 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 21:30 Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Ca Trực Sale hỗ trợ Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 20:30 đến 22:30 An Nhiên vemaybaytanphivan11 0888 776 000
Thứ 7 - Ngày 01 tháng 06 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 12:00 đến 13:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 16:30 đến 20:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 40 40 10
Từ 20:00 đến 22:30 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934137413
Ca Trực Sale hỗ trợ Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 20:30 đến 22:30 Lê Phiết vemaybaytanphivan20 0888 336 000
Chủ Nhật - Ngày 02 tháng 06 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 14:00 Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 08:00 đến 15:00 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 13:00 đến 20:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Như Quyên vemaybaytanphivan10 0934 137 413
Từ 20:00 đến 22:30 Bích Khuê vemaybaytanphivan22 0932 000 302

Lưu ý :

Các bạn booker còn lại sẽ hỗ trợ trong khung giờ hành chính: Từ 08h00 đến 12h0013h30 đến 17h30.

Danh sách nhân viên hỗ trợ trực tuyến trong giờ hành chính

Đối với thời gian sau khung giờ hỗ trợ hành chính (từ 17:30 đến 22:30), các Booker chỉ hỗ trợ : Xuất vé, đổi vé hoặc hoàn vé.Booker không hỗ trợ check giá và đặt vé hãng hàng không giá rẻ Vietjet và Jetstar.

Web check giá vé 3 hãng hàng không nội địa.