Hôm nay là : Loading...

Thông tin lịch trực Booker

Thứ 2 - Ngày 22 tháng 04 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 21:30 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Thuỷ Tiên vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Thứ 3 - Ngày 23 tháng 04 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Từ 12:00 đến 13:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 17:30 đến 21:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Thứ 4 - Ngày 24 tháng 04 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Thuỷ Tiên vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Từ 17:30 đến 21:30 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Thuỷ Tiên vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Từ 21:00 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Thứ 5 - Ngày 25 tháng 04 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 404 009
Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 17:30 đến 21:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Thứ 6 - Ngày 26 tháng 04 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 17:30 đến 21:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Thứ 7 - Ngày 27 tháng 04 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 12:00 đến 13:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 16:30 đến 20:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 20:00 đến 22:30 Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Chủ Nhật - Ngày 28 tháng 04 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 14:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
Từ 08:00 đến 15:00 Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 13:00 đến 20:00 Thuỷ Tiên vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Lê Oanh vemaybaytanphivan18 0934 137 413
Từ 20:00 đến 22:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320

Lưu ý :

Các bạn booker còn lại sẽ hỗ trợ trong khung giờ hành chính: Từ 08h00 đến 12h0013h30 đến 17h30.

Danh sách nhân viên hỗ trợ trực tuyến trong giờ hành chính

Đối với thời gian sau khung giờ hỗ trợ hành chính (từ 17:30 đến 22:30), các Booker chỉ hỗ trợ : Xuất vé, đổi vé hoặc hoàn vé.Booker không hỗ trợ check giá và đặt vé hãng hàng không giá rẻ Vietjet và Jetstar.

Web check giá vé 3 hãng hàng không nội địa.