Hôm nay là : Loading...

Thông tin lịch trực Booker

Thứ 2 - Ngày 18 tháng 02 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Từ 12:00 đến 13:30 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 17:30 đến 21:30 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 3 - Ngày 19 tháng 02 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 12:00 đến 13:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Từ 17:30 đến 21:30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371 737
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 4 - Ngày 20 tháng 02 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Từ 12:00 đến 13:30 Thuỷ Tiên vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Từ 17:30 đến 21:30 Thuỷ Tiên vemaybaytanphivan16 0916 050 320
Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Từ 21:00 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 5 - Ngày 21 tháng 02 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Từ 12:00 đến 13:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 404 009
Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Từ 17:30 đến 21:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 404 009
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 6 - Ngày 22 tháng 02 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Từ 12:00 đến 13:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Từ 17:30 đến 21:30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 21:00 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 7 - Ngày 23 tháng 02 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 08:00 Bích Trâm vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 12:00 đến 13:30 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Bảo Hân vemaybaytanphivan19 0906 730 115
Từ 16:30 đến 20:00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Cẩm Uyên vemaybaytanphivan3 0945 404 010
Từ 20:00 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Chủ Nhật - Ngày 24 tháng 02 năm 2019
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại - Zalo
Từ 07:00 đến 14:00 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 404 066
Từ 08:00 đến 15:00 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Từ 13:00 đến 20:00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 0888 800 230
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Từ 20:00 đến 22:30 Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118

Lưu ý :

Các bạn booker còn lại sẽ hỗ trợ trong khung giờ hành chính: Từ 08h00 đến 12h0013h30 đến 17h30.

Danh sách nhân viên hỗ trợ trực tuyến trong giờ hành chính

Đối với thời gian sau khung giờ hỗ trợ hành chính (từ 17:30 đến 22:30), các Booker chỉ hỗ trợ : Xuất vé, đổi vé hoặc hoàn vé.Booker không hỗ trợ check giá và đặt vé hãng hàng không giá rẻ Vietjet và Jetstar.

Web check giá vé 3 hãng hàng không nội địa.