Vietnam Airlines – Triển khai quy định liên quan đến Noshow từ ngày 5-12-2020

Kính gửi Quý Đại Lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin cập nhật thông tin hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai quy định liên quan đến các vấn đề xử lý Noshow áp dụng từ ngày 5-12-2020 cụ thể như sau :

Chi tiết theo link :  quy định về noshow