CẬP NHẬT PHÍ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VIETNAM AIRLINES TỪ NGÀY 09/01/2019

Kính gửi quý Đại lý, Vietnam Airlines bổ sung phụ thu quản trị hệ thống các nhóm giá thấp Phổ thông Tiêu chuẩn (K, L, Q, N, R, T)Phổ thông Tiết kiệm (E, A, P), đối với đường bay mới: DAD – VCA, v.v…:

 • Chặng bay: DAD – VCA
 • Mức thu áp dụng:80.000vnd/chặng
 • Đối tượng áp dụng: người lớn (ADT)/trẻ em (CHD
 • Nguyên tắc áp dụng: Mức thu áp dụng cho từng chặng bay
  CHI TIẾT MỨC THU TỪNG CHẶNG NHƯ SAU:
  – Nội địa ngắn (dưới 850km): 80.000 vnd/chặng.
  – Nội địa dài (trên 850km):150.000 vnd/chặng.

  – Quốc tế: 7 usd/chặng
HÀNH TRÌNH QUỐC NỘI
MỨC THU
 CHẶNG NGẮN SGN – DAD/ HUI/ CXR/ PQC/ DLI/ VCS/ TBB/ UIH/ PXU/ BMV/ CAH/ VKG/ VCL
HAN – DAD/ HUI/ VII/ VDH/ DIN/ VCL
DAD – DLI/ CXR/ HPH/ BMV/ VII/ PXU/ VCA
PQC – CXR/ VCAVCA – VCS
BMV – VIIHUI – DLI
 80.000VND
 CHẶNG DÀI HAN – SGN/ VCA/ CXR/ PQC/ DLI/ BMV/ PXU/ UIH/ TBB
SGN – HPH/ VII/ THD/ VDH/ VDO
CXR – VII
 150.000VND

Quý Đại Lý triển khai đến hệ thống bán để áp dụng tốt nhất.

Trân trọng!