JETSTAR ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN GIỮ CHỖ VÉ ÁP DỤNG TỪ 24/10/18

Kính gửi Quý Anh/chị Đại lý,

Jetstar thông báo về việc điều chỉnh thời gian giữ vé sẽ áp dụng từ ngày 24/10/2018, cụ thể như sau:

Thời gian thanh toán sau sẽ điều chỉnh giảm từ 24 giờ xuống còn:

12 giờ sau khi đặt chỗ

Quý Anh/chị vui lòng triển khai cho nhân viên của mình được biết và tư vấn cho khách hàng.

Cảm ơn sự hợp tác của quý Đại Lý!