JETSTAR PACIFIC KHAI THÁC LẠI ĐƯỜNG BAY VII=CXR & HUI-DLI

Kính gửi Quý Đại lý,

Jetstar Pacific xin thông báo đến Quý đại lý về việc khai thác lại 02 đường bay:

    • VII-CXR-VIII: từ ngày 12/02/2019 đến ngày 28/02/2019.
    • HUI-DLI-HUI: từ ngày 13/02/2019 đến ngày 29/03/2019.

Chi tiết giờ bay như sau:

  • Chặng bay VII – CXR – VII

  • Chặng bay: HUI – DLI – HUI:

Quý Đại lý vui lòng triển khai thông tin đến mạng bán của mình.

Chúc Quý Đại Lý bán tốt./.