JETSTAR – Thông báo điều chỉnh phí quản trị hệ thống từ ngày 10-3-2020

Kính gửi Quý Đại Lý

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông tin ” Jetstar điều chỉnh phí quản trị hệ thống cho hành trình nội địa ” cụ thể như sau :

Trân trọng cảm ơn !