TPV – BB -THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN SGN – VCS/PQC/DAD/VCL/THD (v.v) HAN – SGN/HUI (v.v) GIAI ĐOẠN 14/05 – 31/05/2023

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS THÔNG BÁO TĂNG CHUYẾN SGN – VCS/PQC/DAD/VCL/THD (v.v) HAN – SGN/HUI (v.v) GIAI ĐOẠN 14/05 – 31/05/2023

SHCB CẤT CÁNH HẠ CÁNH GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN TẦN SUẤT GIAI ĐOẠN
QH1521 SGN PQC 15:40 16:40 Chủ nhật 14/05/2023
QH1522 PQC SGN 17:25 18:35
QH1521 SGN PQC 15:40 16:40 Thứ 3, 5,

Chủ nhật

16/05 – 21/05/2023
QH1522 PQC SGN 17:25 18:35
QH1203 HAN HUI 7:15 8:30 Thứ 3 16/05/2023
QH1204 HUI HAN 9:15 10:30
QH1045 SGN VCS 11:20 12:15 Thứ 5, 7,

Chủ nhật

18/05 – 21/05/2023
QH1046 VCS SGN 12:45 13:40
QH1047 SGN VCS 5:50 6:45
QH1048 VCS SGN 7:15 8:10
QH1203 HAN HUI 7:15 8:30 Thứ 6, Chủ nhật 19/05 – 21/05/2023
QH1204 HUI HAN 9:15 10:30
QH1521 SGN PQC 14:55 15:55 Thứ 7 20/05/2023
QH1522 PQC SGN 16:35 17:45
QH1174 SGN THD 8:50 10:45 Thứ 2, 5 22/05 – 25/05/2023
QH1175 THD SGN 11:30 13:35
QH176 SGN DAD 13:30 14:50
QH177 DAD SGN 15:35 17:05
QH1521 SGN PQC 14:55 15:55 Thứ 2, 7 22/05 – 27/05/2023
QH1522 PQC SGN 16:35 17:45
QH1045 SGN VCS 11:20 12:15 Thứ 2, 3, 6, 7, Chủ nhật 22/05 – 28/05/2023
QH1046 VCS SGN 12:45 13:40
QH1047 SGN VCS 5:50 6:45 Thứ 2, 3, 4, 6, 7, Chủ nhật 22/05 – 28/05/2023
QH1048 VCS SGN 7:15 8:10
QH231 HAN SGN 9:30 11:40 Thứ 3 23/05/2023
QH176 SGN DAD 13:30 14:50
QH177 DAD SGN 15:35 17:05
QH1521 SGN PQC 15:40 16:40 Thứ 3, 6,
Chủ nhật
23/05 – 28/05/2023
QH1522 PQC SGN 17:25 18:35
QH1203 HAN HUI 7:15 8:30 Thứ 6, 7 26/05 – 27/05/2023
QH1204 HUI HAN 9:15 10:30
QH1521 SGN PQC 15:40 16:40 Thứ 3 30/05/2023
QH1522 PQC SGN 17:25 18:35
QH231 HAN SGN 9:30 11:40
QH176 SGN DAD 13:30 14:50
QH177 DAD SGN 15:35 17:05
QH1045 SGN VCS 11:20 12:15 Thứ 3, 4 30/05 – 31/05/2023
QH1046 VCS SGN 12:45 13:40
QH1047 SGN VCS 5:50 6:45
QH1048 VCS SGN 7:15 8:10
QH1132 SGN VCL 16:35 18:05 Thứ 4 31/05/2023
QH1133 VCL SGN 18:50 20:20
QH1521 SGN PQC 14:55 15:55
QH1522 PQC SGN 16:35 17:45

Trân trọng cảm ơn.

=======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo