TPV – BB – THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỊCH BAY QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 03/08 – 28/10/2023

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS lịch bay quốc tế giai đoạn 03/08 – 28/10/2023. Thông tin chi tiết như sau:

SHCB CẤT CÁNH HẠ CÁNH GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN TẦN SUẤT GIAI ĐOẠN
HAN/SGN – FRA
QH73 HAN FRA 09:55 17:15 Thứ 2,6 04/08 – 28/10/2023
QH74 FRA HAN 20:10 12:15 (+1)
QH79 SGN FRA 09:30 17:15 Thứ 5 03/08 – 27/10/2023
QH78 FRA SGN 20:10 13:05 (+1)
HAN/SGN – LGW
QH95 SGN LGW 23:40 7:05 (+1) Thứ 3 08/08 – 19/09/2023
QH96 LGW SGN 11:10 5:45 (+1) Thứ 4 09/08 – 20/09/2023
QH93 HAN LGW 01:20 08:10 Chủ nhật 06/08 – 24/09/2023
QH92 LGW HAN 11:10 5:00 (+1)
QH93 HAN LGW 01:10 8:10 Thứ 4, Chủ nhật 27/09 – 25/10/2023
QH92 LGW HAN 11:10 5:00 (+1)
SGN-SYD/MEL; HAN-MEL
QH86 SGN SYD 20:30 7:55 (+1) Thứ 3, 6 03/08 – 29/09/2023
QH87 SYD SGN 10:45 16:30 Thứ 4, 7 03/08 – 30/09/2023
QH86 SGN SYD 19:30 7:55 (+1) Thứ 3, 6 03/10 – 27/10/2023
QH87 SYD SGN 10:45 15:30 Thứ 4, 7 04/10 – 28/10/2023
QH88 SGN MEL 00:40 12:05 Thứ 5, Chủ nhật 03/08 – 27/09/2023
QH89 MEL SGN 15:00 20:30 03/08 – 28/09/2023
QH88 SGN MEL 15:00 20:30 Thứ 4, 7 30/09 – 28/10/2023
QH89 MEL SGN 15:00 19:30 Thứ 5, Chủ nhật 01/10 – 29/10/2023
QH82 HAN MEL 08:00 20:30 Thứ 2 03/08 – 25/09/2023
QH83 MEL HAN 22:30 05:15 (+1) 03/08 – 26/09/2023
QH82 HAN MEL 07:00 20:30 Thứ 2 02/10 – 23/10/2023
QH83 MEL HAN 22:30 04:15 (+1) 03/10 – 24/10/2023
HAN – NRT/ICN/TPE
QH412 HAN NRT 00:25 07:45 Hàng ngày 03/08 – 30/9/2023
QH413 NRT HAN 10:15 13:40
QH412 HAN NRT 00:40 07:45 Hàng ngày 01/10 – 28/10/2023
QH413 NRT HAN 10:15 14:00
QH450 HAN ICN 2:30 08:50 Hàng ngày 03/08 – 22/08/2023
QH451 ICN HAN 10:50 13:15
QH450 HAN ICN 2:30 08:50 Thứ 3,5,6,7, Chủ nhật 23/08 – 28/08/2023
QH451 ICN HAN 10:50 13:15
QH450 HAN ICN 2:30 08:50 Hàng ngày 29/08 – 05/09/2023
QH451 ICN HAN 10:50 13:15
QH450 HAN ICN 2:30 08:50 Thứ 3,5,6,7, Chủ nhật 06/09 – 25/09/2023
QH451 ICN HAN 10:50 13:15
QH450 HAN ICN 2:30 08:50 Hàng ngày 26/09 – 10/10/2023
QH451 ICN HAN 10:50 13:15
QH450 HAN ICN 2:30 08:50 Thứ 3,5,6,7, Chủ nhật 11/10 – 28/10/2023
QH451 ICN HAN 10:50 13:15
QH510 HAN TPE 10:15 14:00 Thứ 2,4,5,7, Chủ nhật 03/08 – 23/08/2023
QH511 TPE HAN 15:30 17:50
QH510 HAN TPE 10:15 14:00 Thứ 2,4,7 24/08 – 03/09/2023
QH511 TPE HAN 15:30 17:50
QH510 HAN TPE 10:15 14:00 Thứ 2,4,5,7, Chủ nhật 04/09 – 09/09/2023
QH511 TPE HAN 15:30 17:50
QH510 HAN TPE 10:15 14:00 Thứ 2,4,7 10/09 – 14/09/2023
QH511 TPE HAN 15:30 17:50
QH510 HAN TPE 10:15 14:00 Thứ 2,4,5,7, Chủ nhật 15/09 – 20/09/2023
QH511 TPE HAN 15:30 17:50
QH510 HAN TPE 10:15 14:00 Thứ 2,4,7 21/09 – 26/10/2023
QH511 TPE HAN 15:30 17:50
QH510 HAN TPE 10:15 14:00 Thứ 2,4,5,7, Chủ nhật 27/10 – 28/10/2023
QH511 TPE HAN 15:30 17:50
SGN-BKK/SIN; HAN-BKK
QH303 HAN SIN 10:25 15:00 Thứ 3,6 03/08 – 14/08/2023
QH304 SIN HAN 16:10 18:30
QH323 HAN BKK 14:05 16:05 Thứ 3,5,6,7, Chủ nhật 03/08 – 28/10/2023
QH324 BKK HAN 17:05 18:55
QH325 SGN BKK 08:10 09:45 Hàng ngày
QH326 BKK SGN 10:45 12:30
QH307 SGN SIN 09:20 12:25
QH308 SIN SGN 13:40 15:10

Quý Đại lý vui lòng triển khai lịch bay trên đến kênh bán.

Trân trọng thông báo và cảm ơn!

=======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo