TPV – VNA – Chương trình mua vé ECO 1,2 giảm giá 20% cho các lần mua vé Eco1,2 tiếp theo VNVN23003F_V2.0 – hiệu lực 20Mar23

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update  thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai chương trình mua giá Eco 1, 2 ưu đãi giảm giá 20% cho các lần  mua Eco 1, 2 tiếp theo, nội dung cụ thể như sau:

–         Hình thức: Hành khách có vé cả hành trình bay hạng phổ thông linh hoạt (Eco 1- hạng M) và phổ thông tiêu chuẩn (Eco 2 – hạng S, H, K, L)  (không áp dụng với các khách sử dụng Gift card) được ưu đãi giảm 20% khi mua vé hạng Eco 1, Eco 2 trong các lần mua vé tiếp theo.

–         Hành trình áp dụng: nội địa Việt Nam, các chuyến bay do VN/0V và BL khai thác (ngoại trừ các chặng đi/đến VCS).

–         Hiệu lực xuất vé và khởi hành: từ  15/03/2023 đến 27/12/2023 và hành trình hoàn thành muộn nhất vào ngày 27/12/2023.

–         Giai đoạn hạn chế: xem tại mục (*) đính kèm

–         Kênh bán: áp dụng tại phòng vé, đại lý truyền thống của VN/0V/BL, phòng vé VIAGS, Website/Ứng dụng/ đại lý online.

    Điều kiện được mua giảm giá ưu đãi 20%:

+       Chỉ được mua vé ưu đãi giảm 20% khi vé mua Eco 1/ Eco 2 đã được sử dụng hoàn toàn.

+       Giai đoạn áp dụng xuất vé và khởi hành: từ 20/03/2023 đến 27/12/2023 và hành trình hoàn thành muộn nhất vào ngày 27/12/2023.

+   Áp dụng ưu đãi trên các đường bay nội địa Việt Nam do VN/0V và BL khai thác (ngoại trừ các chặng đi/đến VCS).

+       Hành trình và hạng đặt chỗ của vé ưu đãi không yêu cầu phải giống hành trình/hạng đặt chỗ của vé mua Eco 1/Eco 2 đã sử dụng.

+       Giai đoạn hạn chế xem tại mục (*) đính kèm

+       Vé chỉ được xuất sau ít nhất 05 ngày so với ngày khởi hành của vé Eco 1/Eco 2 đã sử dụng. Nếu vé gốc có nhiều chặng bay thì căn cứ vào chặng đầu tiên của cả hành trình.

+       Tên khách trên vé ưu đãi phải trùng khớp với tên vé mua Eco 1/ Eco 2 đã sử dụng.

+        Hướng dẫn xuất vé ưu đãi:

ü  Điều kiện áp dụng của vé mua ưu đãi theo điều kiện của loại giá ghi trên vé và của biểu giá VNVN23003F

ü  Loại giá: M-/S-/H-/K-/L – – F5

ü  Giá vé: 80% giá OW -VNF tương ứng (Ngoại lệ: không áp dụng cho các loại giá  -H-/  -VNFP/-VNFS/ -VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6)

ü  Không áp dụng giảm giá cho trẻ em và trẻ nhỏ

ü  Ghi  vé :

§  Tuân thủ quy định về ghi loại giá và mức giá tại biểu giá VNVN23003F

§  Ô “ENDORSEMENTS”: ghi số Eco 1/ Eco 2 đã sử dụng và các điều kiện hạn chế của loại giá ưu đãi

+       Hướng dẫn xử lý thay đổi:

ü  Thay đổi tự nguyện: tuân thủ điều kiện biểu giá VNVN23003F

ü  Thay đổi không tự nguyện: theo quy định về xử lý không tự nguyện

(*) Giai đoạn hạn chế không áp dụng :

Chặng bay

Từ

Đến

HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB; SGN-TBB
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD – DAD; HUI-DLI
SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD-PQC;
HPH/VII-CXR/DLI/PQC; THD-DLI

28/04/2023

01/05/2023

25/05/2023

05/08/2023

31/08/2023

02/09/2023

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB – HAN; TBB-SGN
DAD – HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD; DLI-HUI
PQC-SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD;
CXR/DLI/PQC-HPH/VII; DLI-THD

01/05/2023

03/05/2023

27/05/2023

06/08/2023

03/09/2023

05/09/2023

SGN – HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD/VKG/CAH;
HAN – VII/VCA/VDH/DIN;
HAN/HPH/VII/DAD – BMV/PXU; THD-BMV
SGN/DAD – HAN – DIN

28/04/2023

01/05/2023

25/05/2023

05/08/2023

31/08/2023

02/09/2023

HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD/VKG/CAH – SGN;
VII/DIN/VCA/VDH – HAN;
BMV/PXU – HAN/HPH/VII/DAD; BMV-THD
DIN – HAN – SGN/DAD

01/05/2023

03/05/2023

27/05/2023

06/08/2023

03/09/2023

05/09/2023

Tham khảo chi tiết khác trên hệ thống hoặc biểu giá VNVN23003F

Quý đại lý vui lòng thông báo cho khách hàng.

Trân trọng.

=======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo