TPV – VNA – Thông báo số 10/TB-CSTĐ: Giá dành cho nhóm 4 và 8 khách đi cùng nhau trên kênh TT. VNVN24002F_V1.0. VNVN24003F_V1.0. VNVN24004F_V1.0. VNVN24005F_V1.0. HL 09JAN24

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai giá dành cho nhóm 4 và 8 khách đi cùng nhau trên chuyến bay VN và VN*BL cho kênh truyền thống, chi tiết như sau:

Số hiệu biểu giá Hành trình Loại giá Mức giá
VNVN24002F_V1.0 HAN-PQC/NHA/DLI/VCA/BMV;

HAN-PXU/DAD/UIH/VCL/TBB;

HAN-HUI/VII/VDH;

 

SGN – PQC/NHA/DLI/DAD/VII;

SGN-VDO/THD/HPH/VDH/VCL;

SGN-HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;

 

DAD – VDO/VCA/NHA/BMV/DLI;

DAD-PQC/HPH/THD;

 

HPH – NHA/VCA/PQC/DLI/BMV; VII – VCA/NHA/PQC/BMV;

BMV – THD;

VCA – BMV/PQC;

DLI – PQC/HUI/THD/VII/VCA;

S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-AP2VNF-G4

 

90% giá -VNF
VNVN24003F_V1.0 S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-AP2VNF9-G4

 

90% giá -VNF9

 

VNVN24004F_V1.0 S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-AP2VNF-G8

 

85% giá -VNF
VNVN24005F_V1.0 S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-AP2VNF9-G8

 

85% giá –VNF9
  • Giá vé không áp dụng:+ Trên chuyến bay VN: -H-/-VNFP/-VNFS/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF6/-VNF7/-VNF8/-VNF9/-VNFI+ Trên chuyến bay VN*BL: -H-/-VNF9P/-VNF9S/-VNF91/-VNF92/-VNF93/-VNF94/-VNF95/-VNF96/-VNF97/-VNF98/-VNF9I
  • Hiệu lực xuất vé và khởi hành: Từ 09/01/2024 đến 31/12/2024 và hành trình hoàn thành muộn nhất trong ngày 31/12/2024

 Chặng bay và ngày áp dụng:

Chặng bay Ngày áp dụng
HAN – PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH;

SGN – PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;

DAD – VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC;

HPH – NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV;

THD – DAD/DLI; VII – DLI/VCA/NHA/PQC;

BMV – VII/THD; VCA – BMV/DLI/PQC; DLI – PQC; HUI – DLI;

Chủ nhật, Thứ 2, Thứ 3
PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH – HAN;

PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB – SGN;

VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC – DAD;

NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV – HPH;

DAD/DLI – THD; DLI/VCA/NHA/PQC – VII;

VII/THD – BMV; BMV/DLI/PQC – VCA; PQC – DLI; DLI – HUI;

Thứ 3, Thứ 4,

 Thứ 5

Giai đoạn không áp dụng:

Chặng bay Từ Đến
HAN– DAD/DLI/NHA/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB;

HPH/VCA/NHA/VDO/DLI/VII/THD – DAD;

SGN/THD/VCA/HUI/NHA/DLI/DAD-PQC;

HPH/VII-NHA/DLI/PQC;

SGN-TBB;  HUI-DLI; THD-DLI

 

10/02/2024 29/02/2024
25/04/2024 01/05/2024
25/05/2024 05/08/2024
31/08/2024 02/09/2024
28/12/2024 30/12/2024
DAD/DLI/NHA/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB – HAN;

DAD – HPH/VCA/NHA/VDO/DLI/VII/THD;

PQC-SGN/THD/VCA/HUI/NHA/DLI/DAD;

NHA/DLI/PQC-HPH/VII;

TBB-SGN;  DLI-HUI;  DLI-THD

13/02/2024 29/02/2024
29/04/2024 03/05/2024
27/05/2024 06/08/2024
03/09/2024 05/09/2024
31/12/2024 31/12/2024
SGN – HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL;

SGN – UIH/HUI/NHA/DLI/DAD/VKG/CAH;

HAN – VII/VCA/VDH/DIN;

HAN/HPH/VII/DAD – BMV/PXU;

THD-BMV

20/01/2024 15/02/2024
25/04/2024 01/05/2024
25/05/2024 05/08/2024
31/08/2024 02/09/2024
28/12/2024 30/12/2024
HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL –SGN;

UIH/HUI/NHA/DLI/DAD/VKG/CAH – SGN;

VII/DIN/VCA/VDH – HAN;

BMV/PXU – HAN/HPH/VII/DAD;

BMV-THD

12/02/2024 29/02/2024
29/04/2024 03/05/2024
27/05/2024 06/08/2024
03/09/2024 05/09/2024
31/12/2024 31/12/2024

Ghi chú:

  • Điều kiện hoàn/đổi: phải đảm bảo số khách tối thiểu của nhóm là 4/ 8 khách.
  • Giá –AP2: xuất vé phải thực hiện vào thời hạn sớm hơn trong 2 thời hạn sau:+ Trong vòng 24h sau khi đặt chỗ (đối với giá H-/K-/L-/Q-), trong vòng 12h sau khi đặt chỗ (đối với giá N-/R-/T-/E-);+ Tối thiểu 07 ngày trước ngày khởi hành của từng chặng bay.
  • Chi tiết mức giá theo số hiệu các biểu giá trên và điều kiện áp dụng được cập nhật trên hệ thống. 
  • Khi đại lý tạo đặt chỗ (PNR) có ít nhất từ 4 và 8 khách đi cùng nhau thì hệ thống sẽ hiển thị giá tương ứng thấp nhất là loại giá G4 và G8.

+ Nếu khách hàng đồng ý giá G4 và G8, đại lý có trách nhiệm thông báo rõ điều kiện loại giá vé G4 và G8 trước khi xuất vé cho khách.

+ Nếu khách hàng không đồng ý, đại lý tham khảo hướng dẫn tính giá, xuất vé khách lẻ (FIT) theo   QR code dưới đây.

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.

Trân trọng cảm ơn.

=======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo