TPV – VU – Thong bao dieu chinh lich bay 04/7-03/9/2023 – Updated

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietravel Airlines điều chỉnh lịch bay từ 04/7-03/9/2023 như sau:

TÌNH TRẠNG TRƯỚC THÔNG BÁO SAU THÔNG BÁO ÁP DỤNG THỜI GIAN THAY ĐỔI Tần suất
SHCB Chặng bay Thời gian khởi hành Thời gian đến Thời gian bay SHCB Chặng bay Thời gian khởi hành Thời gian đến Block BẮT ĐẦU KẾT THÚC Thời gian khởi hành Thời gian đến
NEW LOAD   VU221 HAN-CXR 6:15 8:10 1:55 14-Jul-23 03-Sep-23 .2…6.
NEW LOAD   VU220 CXR-HAN 9:00 10:55 Block 1:55 14-Jul-23 03-Sep-23 .2…6.
CANCEL VU241 HAN-DLI 6:10 8:10 2:00 14-Jul-23 03-Sep-23 .2…6.
CANCEL VU240 DLI-HAN 9:00 10:50 1:50 14-Jul-23 03-Sep-23 .2…6.
DELAY VU241 HAN-DLI 6:10 8:10 2:00 VU241 HAN-DLI 6:15 8:10 1:55 14-Jul-23 03-Sep-23 0:05 0:00 1.3.5.7
DELAY VU221 HAN-CXR 6:10 8:10 2:00 VU221 HAN-CXR 6:15 8:10 1:55 14-Jul-23 03-Sep-23 0:05 0:00 …4…
EARLY ARRIVE VU220 CXR-HAN 9:00 11:10 2:10 VU220 CXR-HAN 9:00 10:55 1:55 14-Jul-23 03-Sep-23 0:00 0:15 …4…
DELAY VU131 SGN-BKK 10:55 12:35 1:40 VU131 SGN-BKK 12:25 13:35 1:10 06-Jul-23 06-Jul-23 1:30 1:00 …4…
DELAY VU131 SGN-BKK 11:05 12:35 1:30 VU131 SGN-BKK 11:40 13:35 1:55 04-Jul-23 11-Jul-23 0:35 1:00 .2…6.
DELAY VU639 HAN-DAD 18:55 20:10 1:15 VU639 HAN-DAD 19:20 20:35 1:15 05-Jul-23 05-Jul-23 1:00 1:00 ..3….
DELAY VU639 HAN-DAD 17:55 19:10 1:15 VU639 HAN-DAD 19:45 21:00 1:15 07-Jul-23 10-Jul-23 1:50 1:50 1…5..
DELAY VU658 DAD-HAN 20:20 21:40 1:20 VU658 DAD-HAN 21:50 23:10 1:20 05-Jul-23 10-Jul-23 1:30 1:30 1.3.5..
DELAY VU131 SGN-BKK 10:55 12:35 1:40 VU131 SGN-BKK 12:10 13:35 1:25 10-Jul-23 10-Jul-23 1:15 1:00 1……
DELAY VU131 SGN-BKK 11:05 12:35 1:30 VU131 SGN-BKK 12:10 13:35 1:25 05-Jul-23 27-Aug-23 1:05 1:00 ..3…7
DELAY VU130 BKK-SGN 13:45 15:25 1:40 VU130 BKK-SGN 14:45 15:55 1:10 04-Jul-23 11-Jul-23 1:00 0:30 1234567
DELAY ARRIVE VU240 DLI-HAN 9:00 9:45 0:45 VU240 DLI-HAN 9:00 10:50 1:50 07-Jul-23 14-Jul-23 0:00 1:05 ….5..
EARLY VU224 CXR-HAN 19:05 21:00 1:55 VU224 CXR-HAN 17:10 19:05 1:55 23-Jul-23 23-Jul-23 1:55 1:55 ……7
DELAY VU225 HAN-CXR 10:55 12:50 1:55 VU225 HAN-CXR 11:55 13:50 1:55 04-Jul-23 11-Jul-23 1:00 1:00 .2…..
DELAY VU225 HAN-CXR 10:55 12:50 1:55 VU225 HAN-CXR 11:55 13:50 1:55 08-Jul-23 08-Jul-23 1:00 1:00 …..6.
DELAY VU225 HAN-CXR 10:55 12:50 1:55 VU225 HAN-CXR 11:55 13:50 1:55 05-Aug-23 05-Aug-23 1:00 1:00 …..6.

Thông báo này sẽ thay thế cho thông báo trước đó đã gửi lúc 16:23 ngày 02/7/2023.

Vui lòng cập nhật thông tin đến khách hàng cũng như các bộ phận, phòng ban có liên quan.

Trân trọng thông báo và cảm ơn ./

======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo