Từ 01/4/2018 VIETNAM AIRLINES THAY ĐỔI MỨC PHÍ TRẺ EM NỘI ĐỊA

Kính gửi Quý Đại lý,
Tân Phi Vân thông báo từ ngày 01/04/2018 hãng Vietnam Airlines áp dụng giá vé dành cho trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi) như sau:

  • Chặng nội địa = 90% giá vé người lớn
  • Chặng Quốc Tế vẫn là 75℅ giá vé người lớn
  • Em bé dưới 2 tuổi = 10% giá vé người lớn

    Trân trọng!