Từ 14:00 đến 23:00 ngày 03/03/2018 Jetstar Pacific ngừng hoạt động, nâng cấp hệ thống

Kính gửi quý Đại lý,

Từ 14:00 đến 23:00 ngày 03/03/2018 Jetstar Pacific sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống mới do đó các hoạt động trên website, trang web đặt vé của đại lý và hoạt động check in tại sân bay sẽ bị ảnh hưởng, Quý đại lý vui lòng chuẩn bị các công việc có liên quan trong ngày nâng cấp như sau:

     – Ngưng bán vé Jetstar từ lúc 14:00 đến 23:00 ngày 3/3/2018. Những trường hợp đi gấp vui lòng thông báo cho khách hàng ra thẳng sân bay để mua vé.

     – Thanh toán tất cả các code vé Jetstar đang giữ chỗ trước 12:00 ngày 03/03/2018. 

     – Thanh toán tất cả các khoản còn nợ trước 12:00 trưa ngày 3/3/2018

     – Việc check-in online cũng sẽ ngưng hoạt động đối với các chuyến bay diễn ra từ 14:00 đến 23:00 ngày 03/03/2018. 

Trong thời gian nâng cấp chuyển sang hệ thống mới, tất cả hệ thống kể cả của Hãng đều ngưng hoạt động, các thao tác nghiệp vụ tại sân bay đều sẽ được thực hiện thủ công do đó Quý đại lý vui lòng triển khai đến mạng bán của mình phối hợp thực hiện để việc nâng cấp được thuận lợi.

*Note: Để tránh rủi ro từ những trục trặc khách quan, quý Đại lý nên xuất hết vé trước 11:30 ngày 03/3/2018

Cảm ơn sự hợp tác của Quý đại lý.