VIETJET AIR: ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ HỆ THỐNG TỪ 04/01/2019

Kính gửi Quý Đại Lý,

Tân Phi Vân trân trọng thông báo hãng hàng không VIETJET AIR “ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ HỆ THỐNG”, áp dụng cho toàn hệ thống kênh bán như sau:

–      Thời gian áp dụng: Áp dụng cho những đặt chỗ từ ngày 04/01/2019

–      Phạm vi áp dụng: Tất cả các chặng bay Nội Địa

–      Phí áp dụng: Theo khách/chặng

Phí áp dụng

(Khách/chặng)

Quốc Nội (đã bao gồm VAT)

VND

Phí dịch vụ hệ thống hiện hành

Current admin service charge

231,000

Phí dịch vụ hệ thống mới

New admin service charge

253,000

 Quý Đại lý vui lòng cập nhật và thông báo đến mạng bán.

 Trân trọng cảm ơn./.