VIETJET AIR THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ THU DỊCH VỤ HỆ THỐNG

Kính gửi Quý Đại lý,

Tân Phi Vân trân trọng thông báo hãng hàng không VIETJET AIR “ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ THU DỊCH VỤ HỆ THỐNG”  áp dụng cho toàn hệ thống kênh bán như sau:

–          Thời gian áp dụng:         Áp dụng cho những đặt chỗ hoặc thay đổi từ ngày 01/06/2018

–          Phạm vi áp dụng:           Tất cả các chặng bay Nội Địa và Quốc Tế như bảng phí dưới đây

–          Phí áp dụng:                   Theo khách / chặng

HÀNH TRÌNH

 

Phí dịch vụ hệ thống mới/

New admin service charge

QUỐC NỘI (đã bao gồm VAT)

231.000 VND

 QUỐC TẾ

SGN-BKK/HKT/CNX/RGN/KUL/PNH V.v
HAN-BKK/RGN/REP V.v
HPH-BKK V.v

260,000 VND

SGN-ICN V.v
CXR-ICN V.v
HAN-ICN/PUS V.v
HPH-ICN V.v
SGN-TPE/TNN/KHH/RMQ V.v
HAN-TPE/KHH/RMQ V.v
HAN-SIN V.v
DAD-ICN/TAE V.v

320,000 VND

ICN-PNH V.v (1 STOP-SGN)
REP-ICN/PUS V.v
RGN-ICN/PUS V.v (1 STOP-HAN)

370,000 VND

SGN-SIN V.v

260,000 VND

SGN-HKG V.v

Quý Đại lý vui lòng cập nhật và thông báo đến mạng bán.

Trân trọng cảm ơn./.