Vietnam Airlines – Lưu ý V/V xác nhận chỗ khi thay đổi giờ bay ( SC )

Kính gửi Quý Đại Lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines gửi lưu ý v/v xác nhận chỗ khi thay đổi giờ bay (SC) từ chuyến bay cũ sang chuyến bay mới như sau áp dụng đối với các chuyến bay của VN và VN*/BL:

Giai đoạn chuyến bay cũ Giai đoạn chuyến bay mới Phương án xử lý
Cao điểm Cao điểm Đổi miễn phí
Cao điểm Thấp điểm Đổi miễn phí
Thấp điểm Cao điểm Miễn phí rebook + đóng phát sinh nâng hạng (nếu có)

 

Quý Đại lý vui lòng nắm thông tin.

Trân trọng cảm ơn.

==

Chi tiết giai đoạn cao điểm như sau:

 

Dịp Cao điểm Chặng bay From To
Nghỉ lễ
30/04-01/05
Chiều đi HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;  SGN-VII/HPH/THD/VDH
29-Apr-21 1-May-21
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN
1-May-21 3-May-21
Cao điểm hè Chiều đi HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB;
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI – DAD;
SGN-PQC;  HPH/VII-CXR/DLI/PQC
27-May-21 14-Aug-21
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB – HAN;
DAD – HPH/VCA/CXR/VDO/DLI;
PQC-SGN;  CXR/DLI/PQC-HPH/VII
29-May-21 16-Aug-21
Chiều đi SGN – HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD;
HAN – VII/VCA/VDH;
BMV/PXU – HAN/HPH/VII/DAD
24-Jun-21 14-Aug-21
Chiều về HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD – SGN;
VII/VCA/VDH – HAN; HAN/HPH/VII/DAD – BMV/PXU
26-Jun-21 16-Aug-21
Nghỉ lễ 02/09 Chiều đi HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN; SGN-VII/HPH/THD/VDH
2-Sep-21 4-Sep-21
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN
4-Sep-21 6-Sep-21
Tết DL 2022 Chiều đi HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;  SGN-VII/HPH/THD/VDH
30-Dec-21 1-Jan-22
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN
2-Jan-22 4-Jan-22
TẾT Âm Lịch
2022
CĐ trước Tết SGN-HAN 17-Jan-22 6-Feb-22
SGN – HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VCL/VDO; HAN-VII 25-Jan-22 6-Feb-22
CĐ sau Tết HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VCL/VDO – SGN; VII-HAN 7-Feb-22 27-Feb-21
CĐ thăm thân/du lịch SGN – DLI/DAD/HUI/CXR/UIH; 17-Jan-22 11-Feb-22
CĐ thăm thân/du lịch DLI/DAD/HUI/CXR/UIH – SGN; 2-Feb-22 27-Feb-22
CĐ du lịch chiều đi HAN/SGN-PQC;HAN-CXR/DLI/UIH/DAD 1-Feb-22 11-Feb-22
CĐ du lịch chiều về PQC-HAN/SGN
CXR/DLI/UIH/DAD-HAN
3-Feb-22 13-Feb-22
Giỗ tổ HV Chiều đi HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;   SGN-VII/HPH/THD/VDH
7-Apr-22 9-Apr-22
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN
3-Apr-22 5-Apr-22
Nghỉ lễ
30/04-01/05
Chiều đi HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;  SGN-VII/HPH/THD/VDH
28-Apr-22 1-May-22
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN
1-May-22 4-May-22
Cao điểm hè Chiều đi HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB;
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI – DAD;
SGN-PQC; HPH/VII-CXR/DLI/PQC
27-May-22 14-Aug-22
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB – HAN;
DAD – HPH/VCA/CXR/VDO/DLI;
PQC-SGN; CXR/DLI/PQC-HPH/VII
29-May-22 16-Aug-22
Chiều đi SGN – HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD;
HAN – VII/VCA/VDH; BMV/PXU – HAN/HPH/VII/DAD
24-Jun-22 14-Aug-22
Chiều về HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD – SGN;
VII/VCA/VDH – HAN;HAN/HPH/VII/DAD – BMV/PXU
26-Jun-22 16-Aug-22
Nghỉ lễ 02/09 Chiều đi HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN; SGN-VII/HPH/THD/VDH
31-Aug-22 3-Sep-22
Chiều về DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN; VII/HPH/THD/VDH-SGN
3-Sep-22 6-Sep-22

Trân trọng

————————————————————–

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo