Vietnam Airlines – Thông Báo Bảng Tổng Hợp Lịch Bay Quốc Tế Update 15.03.2022

Kính gửi Quý Đại Lý

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines gửi Quý Đại lý bảng tổng hợp lịch bay Quốc tế như sau:

Quốc gia Chặng bay SHCB Ngày bay Giờ bay Tàu bay Ghi chú

(D1: Thứ 2, D7: CN)

VN – SG SGN – SIN VN651 Daily 09:00 – 12:10 A321 D1347: 27/3-27/6,

Daily: 29/6-29/10

SIN – SGN VN650 13:10 – 14:20 A321
HAN – SIN VN661 Thứ 3, 6, 7 07:35 – 11:55 A321
SIN – HAN VN660 13:05 – 15:25 A321
VN – MY SGN – KUL VN675 Daily 15:05 – 18:05 A321 D2347: 27/3-12/6,

Daily: 14/6/29/10

KUL – SGN VN674 19:10 – 20:15 A321
VN – TH SGN – BKK VN601 Daily 08:35 – 10:20 A321 D13567: 27/3-13/6,

Daily: 16/6-29/10

BKK – SGN VN600 11:20 – 13:00 A321
SGN – BKK VN607 Thứ 4,6,7 16:45 – 18:30 A350 Từ 30/03 – 29/10
BKK – SGN VN606 19:30 – 21:20 A350
HAN-BKK VN611 Thứ 2,3,4,6,CN 08:40 – 10:50 A321 D2: 29/03 – 07/06, D12357: 14/6-28/10
BKK – HAN VN610 11:55 – 13:55 A321
HAN-BKK VN615 Thứ 5, 7 09:20 – 11:30 B787
BKK – HAN VN614 12:30 – 14:30 B787
VN – LA HAN – VTE VN923 Thứ 4, CN 17:30 – 18:50 ATR Từ 27/3 – 29/6
VTE – HAN VN922 19:30 – 20:50 ATR
VN – KH SGN – PNH VN853 Thứ 3,5,7 15:45 – 16:45 A321
PNH – SGN VN852 17:35 – 18:45 A321
SGN – REP VN813 Daily 17:30 – 19:05 ATR Từ 01/07
REP – SGN VN812 19:50 – 21:55 ATR
VN – ID SGN – CGK VN631 Thứ 2,4,7 09:40 – 13:00 A321 Từ 02/07 -29/10
CGK – SGN VN630 13:50 – 17:15 A321
VN – TW SGN – TPE VN570 Thứ 2,4,6,7 11:30 – 16:15 A321 D36: 30/3-25/6,

D1356: 29/6-29/10

TPE – SGN VN571 17:15 – 19:45 A321
HAN – TPE VN578 Thứ 2,4 11:40 – 15:30 A321
TPE – HAN VN579 Thứ 3,5 07:30 – 09:30 A321
VN – HK SGN – HKG VN594 Thứ 7 02:35 – 06:30 B787 Từ 05/03/22
HKG – SGN VN595 Thứ 7 08:00 – 09:55 B787
VN – KR HAN – ICN VN416 Thứ 4, 5, 6 00:40 – 06:35 B787
ICN – HAN VN416 Thứ 4, 5, 7 10:35 – 13:35 B787
SGN – ICN VN417 Thứ 3, 5, 7 23:10 – 06:40+ B787 D13457: 1/7-28/10
ICN – SGN VN408 Thứ 4, 6, CN 10:15 – 13:45 B787 D357: 27/3-29/6,

Daily: 1/7-29/10

VN – JP SGN – NRT VN300 Daily 00:05 – 08:00 A350 D26: 29/3-28/6,

Daily: 01/7-29/10

NRT – SGN VN301 09:30 – 13:50 A350
HAN – KIX VN330 Thứ 2, 5, 6, CN 00:20 – 06:40 A350 D36: 27/3 – 26/6/22; D1457: 1/7-28/10/22
KIX – HAN VN331 10:30 – 13:55 A350
SGN – KIX VN320 Thứ 3, 4, 7 00:10 – 07:20 A350 D36: 30/3-2/7,

D236: 5/7-29/10

KIX – SGN VN321 10:30 – 14:00 A350
SGN – FUK VN350 Thứ 6, CN 00:05 – 07:20 A321 D7: 27/3-26/6,

D57: 1/7-28/10

FUK – SGN VN351 10:30 – 13:50 A321
SGN – NGO VN340 Thứ 4, CN 00:05 – 07:30 A350 D7: 27/3-3/7,

D47: 6/7-26/10

NGO – SGN VN341 10:00 – 14:00 A350
HAN – NGO VN346 Thứ 3 00:20 – 06:55 A350 Từ 5/4/22
NGO – HAN VN347 10:15 – 13:40 A350
VN – AU SGN – MEL VN781 Thứ 2,3,5,CN 21:05 – 09:35+ B787 Tăng TS D7 từ 6/3,

D24: 29/3-30/6,

D1247: 28/6-27/10

MEL – SGN VN780 Thứ 5,7/ T2,3,4,6 10:35 – 16:25 B787 D46: đến 27/3,

D135: 28/3-29/6,

D1235: 01/7-28/10

SGN – SYD VN773 Thứ 2,4,5,7,CN 20:45 – 09:15+ B787 D347: 27/3-26/6

D13467: 29/6-27/10

SYD – SGN VN772 Thứ 2,3,5,

6,CN

11:15 – 16:10 B787 D145: 28/3-27/6

D12457: 30/6-28/10

HAN – SYD VN787 Thứ 4, 7 06:35 – 20:30 B787 D3: 5/10-29/10,

D6: đến 28/10

SYD – HAN VN786 Thứ 4, 7 22:00 – 03:55+ B787 D3: 5/10-29/10,

D6: đến 28/10

VN – US SGN – SFO VN98 Thứ 4,5,7,CN 19:00 – 19:30 A350
SFO – SGN VN99 Thứ 2,5,6,CN 00:00 – 06:05 A350
 

VN – EU

HAN -SVO VN63 Thứ 3, 6 23:40 – 05:20+ A350
SVO – HAN VN62 Thứ 4, 7 21:55 – 10:35+ A350
HAN – LHR VN55 Thứ 3,5 11:00 – 17:50 A350 D3: 30/3,

D2: 2/4-21/6,

D24: 28/6-27/10

LHR – HAN VN56 Thứ 4, 6, CN 11:10 – 04:50+ A350 D3: 30/6 – 22/6;

D7: 3,17/4,

D35: 29/6-28/10

SGN – LHR VN51 Thứ 7 00:25 – 07:40 A350 Từ 2/04/22
LHR – SGN VN50 Thứ 7 11:10 – 05:45+ A350
HAN – CDG VN19 Thứ 2, 4, 6 11:35 – 19:10 B787 D13: 28/3-22/6,

D135: 27/6-28/10

(new: 22:55-6:30+)

CDG – HAN VN18 Thứ 3, 5, 7 14:00 – 06:35+ B787
SGN – FRA VN31 Thứ 4, CN 23:00 – 06:00+ B787 D3: 30/3-22/6,

D37: 29/6-26/10

FRA – SGN VN30 Thứ 2, 5 14:35 – 07:10+ B787 D5: 31/3-30/6,

D15: 29/6-26/10

HAN – FRA VN37 Thứ 3, 5, 7 23:00 – 06:00+ B787 D24: 29/3-23/6,

D246: 28/6 -27/10

FRA – HAN VN36 Thứ 4, 6, CN 13:55 – 05:55+ B787 D35: 29/3-23/6,

D357: 29/6 -28/10

 

Lưu ý:

 

Quý Đại lý vui lòng thông tin tới khách hàng được biết.

Trân trọng cảm ơn.

—————————————————–

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo