Vietnam Airlines – Thông báo cập nhật Lịch bay mùa đông quốc tế

Kính gửi Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không  Vietnam Airlines trân trọng gửi Quý Đại lý/CTDL cập nhật lịch bay mùa đông Quốc tế như sau:

Quốc gia

Chặng bay

SHCB

Ngày bay

Giờ bay

Tàu bay

Ghi Chú

VN – SG

SGN – SIN

VN651

Hàng ngày

09:10 – 12:15

A321

Từ 30/10/22 – 25/03/23

SIN – SGN

VN650

13:15 – 14:35

SGN – SIN

VN655

Hàng ngày

14:15 – 17:25

A321

SIN – SGN

VN654

18:25 – 19:30

SGN – SIN

VN657

Hàng ngày

16:15 – 19:25

A321

SIN – SGN

VN656

20:45 – 22:05

HAN – SIN

VN661

Hàng ngày

08:10 – 12:25

A321

Từ 30/10/22 – 25/03/23

SIN – HAN

VN660

13:25 – 15:30

VN – MY

SGN – KUL

VN675

Hàng ngày

11:35 – 14:45

A321

Từ 30/10/22 – 25/03/23.

KUL – SGN

VN674

15:45 – 17:00

SGN – KUL

VN677

Thứ 3,5,6,CN

08:10 – 11:20

A321

Từ 30/10/22 – 24/03/23.

KUL – SGN

VN676

12:20 – 13:45

DAD – KUL

VN687

Thứ 2,4,6,CN

00:35 – 04:25

A321

Từ 31/10/22 -24/03/23

KUL – DAD

VN686

07:35 – 09:00

VN – TH

SGN – BKK

VN601

Hàng ngày

08:25 – 10:15

A321

Từ 30/10/22 – 25/03/23

BKK – SGN

VN600

11:20 – 13:05

SGN – BKK

VN605

Hàng ngày

11:35 – 13:10

A321

Tăng thêm TS mới này bay hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23

BKK – SGN

VN604

14:20 – 16:05

SGN – BKK

VN607

Hàng ngày

16:40 – 18:30

A350

Từ 30/10/22 – 25/03/23

BKK – SGN

VN606

19:35 – 21:20

HAN-BKK

VN611

Hàng ngày

09:05-11:20

A321

BKK – HAN

VN610

12:20 – 14:30

HAN-BKK

VN619

Hàng ngày

15:40 – 17:55

A321

BKK – HAN

VN618

19:00 – 21::10

HAN-BKK

VN615

Hàng ngày

12:40 – 14:45

A321/A350

Tăng thêm TS mới bay hàng ngày:  Thứ 2,4,6,CN bay tàu A321, Thứ 3,5,7 bay tàu A350

BKK – HAN

VN614

15:55 – 18::00

DAD-BKK

VN627

Thứ 2,5,6,CN

15:20 – 17:00

A321

Từ 30/10/22 – 24/03/23: Giảm TS từ hàng ngày xuống còn 4c/1 tuần

BKK-DAD

VN626

18:00 – 19:40

VN – KH

SGN – PNH

VN920

Hàng ngày

15:45 – 16:45

A321

Từ 5TS lên hàng ngày

PNH – SGN

VN921

13:50 – 14:55

HAN-PNH

VN921

Hàng ngày

09:35-13:00

A321

Từ 5TS lên hàng ngày

PNH-HAN

VN920

17:30-21:00

SGN – REP

VN813

Hàng ngày

16:15 – 17:30

A321

Từ 2TS lên hàng ngày

REP – SGN

VN812

18:30 – 19:50

HAN-REP

VN837

Thứ 2,4,6,CN

15:05 – 16:55

A321

Từ 30/10/22 – 24/03/23, chuyến từ thứ 3 thành thứ 2, và tăng lên hàng ngày từ 01/02/2023

REP – HAN

VN836

17:55 – 19:50

VN – LA

HAN – VTE

VN921

Hàng ngày

09:35 – 10:45

A321

Từ 5TS lên hàng ngày

VTE – HAN

VN920

19:40 – 21:00

SGN-VTE

VN920

Hàng ngày

16:20-19:40

A321

Từ 5TS lên hàng ngày

VTE-SGN

VN921

12:10-15:35

VN – ID

SGN – CGK

VN631

Hàng ngày

10:30 – 13:50

A321

Tăng thêm TS từ 3c/1 tuần (thứ 2,4,7) lên hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23

CGK – SGN

VN630

14:40 – 18:00

VN-IN

SGN-DEL

VN977

Thứ 4,7

06:55 – 10:40

A321

Đổi số hiệu chuyến bay và giờ bay
Tăng thêm TS thứ 4: từ 1chuyến/tuần lên 2 chuyến/1 tuần

DEL-SGN

VN976

12:05 – 19:00

HAN-DEL

VN971

Thứ 2,6

07:25-10:40

A321

Đổi số hiệu chuyến bay, giờ bay

DEL-HAN

VN970

12:05-18:00

VN – TW

SGN – TPE

VN570

Thứ 4,7

12:10 – 16:20

A321

Từ 02/11/22 – 25/03/23

TPE – SGN

VN571

18:00 – 2035

HAN – TPE

VN578

Thứ 3,5

12:25 – 16:05

A321

Từ 01/11/22 – 23/03/23

TPE – HAN

VN579

17:15 – 19:25

SGN-KHH

VN580

CN

11:10 – 15:10

A321

Từ 30/10/22 – 19/03/23

KHH-SGN

VN581

17:00 – 19:10

HAN – KHH

VN586

Thứ 4,6

11:50 – 15:10

A321

Từ 02/11/22 – 24/03/23: Tăng 1c/tuần lên 2c/tuần

KHH – HAN

VN587

17:00 – 19:10

VN – HK

SGN – HKG

VN594

Thứ 5

02:45 – 06:30

A350

Từ 03/11/22 – 23/03/23

HKG – SGN

VN595

08:00 – 10:00

VN – KR

SGN – ICN

VN404

Thứ 6, CN

08:00 – 14:50

A350

TS2 tăng từ 4c/t lên hàng ngày
VN404

Thứ 2,3,4,5, 7

09:35 – 16:25

ICN – SGN

VN405

Thứ 6, CN

16:35 – 19:50

A350

TS2 tăng từ 4c/t lên hàng ngày
VN405

Thứ 2,3,4,5, 7

17:55 – 21:10

SGN – ICN

VN408

Hàng ngày

23:55-06:30+

B787

ICN -SGN

VN409

10:15-13:45

B787

HAN – ICN

VN414

Hàng ngày

10:40 – 16:30

A350

Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày

ICN – HAN

VN415

18:05 – 20:55

A350

Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày

ICN – HAN

VN415

18:05 – 20:55

A350

Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày

HAN – ICN

VN416

Hàng ngày

23:35 – 05:30+

B787

ICN – HAN

VN417

10:35 – 13:30

B787

DAD – ICN

VN430

Hàng ngày

00:40 – 07:25

A321

ICN – DAD

VN431

10:45 – 14:00

A321

CXR – ICN

VN440

Hàng ngày

22:25 – 05:10+

A321

Khai thác từ 30/11/22

ICN – CXR

VN441

06:50 – 09:50

A321

SGN – PUS

VN422

Hàng ngày

00:25 – 07:10

A350

Tăng TS từ 4c/tuần (Thứ 4,5,7,CN)  lên hàng ngày

PUS – SGN

VN423

10:00 – 13:25

HAN – PUS

VN426

Hàng ngày

00:20 – 06:10

A350

Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 2,3,6) lên hàng ngày

PUS -HAN

VN427

10:30 – 13:25

A350

VN – JP

SGN – NRT

VN300

Thứ 2,3,4,5,6,CN

00:25 – 07:45

B787

Tăng 4c/tuần lên 6c/tuần

NRT – SGN

VN301

09:30 – 14:25

SGN – KIX

VN320

Thứ 3,4,7

00:20 – 07:00

A350

KIX – SGN

VN321

10:30 – 14:05

SGN – FUK

VN350

Thứ 4, 6, CN

01:25 – 08:20

A321

Từ 30/10 – 11/12/22: 2c/tuần (thứ 6,CN). Từ 14/12/22: 3c/t (Thứ 4,6,CN)

FUK – SGN

VN351

10:30 – 14:05

SGN – NGO

VN340

Thứ 2,4,CN

00:20 – 07:30

A350

Từ 30/10 – 11/12/22: 2c/tuần (thứ 4,CN). 12/12/22 – 22/3/23: 3c/tuần  (Thứ 2,4,CN)

NGO – SGN

VN341

10:00 – 14:05

HAN – NRT

VN310

Hàng ngày

00:20 – 07:00

B787

Tăng từ 4c/tuần (thứ 2,3,5,7) lên  hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23

NRT – HAN

VN311

10:00 – 14:30

HAN – KIX

VN330

Hàng ngày

00:40 – 06:40

A350

Thứ 2,4,5,6, CN: Từ 30/10 – 05/12/22
Hàng ngày: Từ 07/12/22 – 25/03/23

KIX – HAN

VN331

10:30 – 13:50

HAN – FUK

VN356

Thứ 2,3,5,7

02:40 – 08:20

A321

Tăng thêm 1 TS/1 tuần vào thứ 2: Từ 31/10/22 – 25/03/23

FUK – HAN

VN357

10:30 – 13:35

HAN – NGO

VN346

Thứ 2,3,5,7,CN

00:20 – 06:30

B787

Thứ 2,3,5,7: Từ 30/10 – 03/12/22. Tăng thêm TS CN: Từ 05/12 – 25/03/23

NGO – HAN

VN347

10:15 – 13:55

HAN – HND

VN384

Thứ 2,4,6,CN

08:35 – 15:05

B787

Tăng thêm 1 chuyến/tuần vào thứ 2

HND – HAN

VN385

16:35 – 20:55

VN – AU

SGN – MEL

VN781

Hàng ngày

20:55 – 09:25+

A350

Riêng giai đoạn từ 30/10/22 – 27/11/22, 06/02/23- 24/03/23 không bay thứ 7

MEL – SGN

VN780

11:25 – 15:35

Riêng giai đoạn từ 31/10/22 – 26/11/22, 13/02/23- 25/03/23 không bay CN

SGN – SYD

VN773

Hàng ngày

21:30 – 09:50+

A350

Riêng giai đoạn từ 29/10/22 – 27/11/22, 13/02/23- 25/03/23 không bay thứ 3 SGNSYD, không bay thứ 4 SYDSGN

SYD – SGN

VN772

11:50 – 16:30

HAN – SYD

VN787

Thứ 3, 6, CN

23:25 – 13:15

A350

Thứ 3,CN: 01/11-15/12/2022; 31/12/2022-26/01/2023; 04/02-21/03/2023. Tăng thêm TS thứ 6: 16-30/12/2022; 27/01-03/02/2023

SYD – HAN

VN786

Thứ 2, 4, 7

15:15 – 21:00

Thứ 2,4: 02/11-16/12/2022; 01-27/01/2023; 05/02-22/03/2023. Tăng thêm TS thứ 7:  17 -31/12/2022; 28/01-04/02/2023

VN – US

SGN – SFO

VN98

Thứ 4,5,7,CN

21:00 – 19:30

A350

Hủy ngày thứ 4. Riêng giai đoạn: 30/11/22 – 04/12/22; 08/12/22 – 22/01/23 vẫn bay thứ 4

SFO – SGN

VN99

23:00 – 06:35 ++

VN-EU

HAN – LHR

VN55

Thứ 3,5

01:35 – 07:15

B787

LHR – HAN

VN56

11:00 – 05:15

SGN – LHR

VN51

Thứ 6, 7

00:20 – 07:15

B787

Thứ  6, 7: 16/12-25/03

LHR – SGN

VN50

11:10 – 06:15+

Thứ  6, 7: 16/12-25/03

HAN – CDG

VN19

Thứ 2,3,4,6,7,CN

23:05 – 06:30+

A350

Thứ 3,4,6,CN: 30/10-11/12
Thứ 2,3,4,6,CN: 12/12- 29/01
Thứ 2,3,4,6,7,CN: 30/01-24/03

CDG – HAN

VN18

Thứ 2,3,4,5,7,CN

13:10 – 06:10

Thứ 2,4,5,7: 31/10-10/12
Thứ 2,3,4,5,7: 12/12-28/01
Thứ 2,3,4,5,7,CN: 30/01-25/03

SGN – CDG

VN11

Thứ 3,5,7

23:05 – 06:55

A350

Thứ 3,5,7: 15/11-23/03

CDG – SGN

VN10

Thứ 4,6,CN

13:35 – 07:35+

Thứ 4,6,CN: 16/11-24/03

SGN – FRA

VN31

Thứ  3,4,6,CN

23:25 – 06:30+

B787

Thứ 3,4,6,CN: 31/01-24/03

FRA – SGN

VN30

Thứ 2,4,5,6,7

13:55 -07:35

Thứ  2,4,5,7: 01/02-25/03

HAN – FRA

VN37

Thứ 2,4,5,6,7,CN

23:30 – 06:00+

B787

Thứ  2,4,5,7: 29/10-10/12
Thứ  2,4,5,6,7: 12/12-24/12
Thứ  2,4,5,6,7,CN: 25/12-24/03

FRA – HAN

VN36

Thứ 2, 3,5,6,7,CN

13:55 – 06:30+

Thứ  3,5,6,CN: 30/10-11/12
Thứ  3,5,6,7,CN: 13/12-01/01
Thứ 2,3,5,6,7,CN: 02/01-25/03

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin.

——————————

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo