Vietnam Airlines – Thông báo điều chỉnh phụ thu quản trị hệ thống (YR) hiệu lực từ 01/01/2020

Kính gửi: Quý Đại lý

Từ 01/01/2020, Vietnam Airlines điều chỉnh phụ thu quản trị hệ thống (YR) trên các chặng bay nội địa và quốc tế do Vietnam Airlines khai thác như sau:

 

Đường bay

Nhóm giá

Mức phụ thu mới

Mức phụ thu cũ

Nội địa

Áp dụng trên tất cả các nhóm giá/Hạng đặt chỗ

250.000VNĐ/chặng

230.000VNĐ/chặng đối với đường bay dài

160.000VNĐ/chặng đối với đường bay ngắn

Quốc tế

7USD/chặng

7USD/chặng áp dụng cho các HĐC từ H trở xuống

 

Hiệu lực: Áp dụng cho vé xuất kể từ ngày 01/01/2020.

Rất mong Quý Đại lý lưu ý để đảm bảo cam kết về giá với khách hàng.

Trân trọng cảm ơn.