Vietnam Airlines – Thông báo Thời hạn xuất vé trên các chuyến bay VN và VN*BL

Kính gửi Quý Đại Lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai Thời hạn xuất vé (Time limit) áp dụng trên các chuyến bay VN*/BL (Số hiệu chuyến bay từ 6000-6999) như sau:

Hành trình

Hạng đặt chỗ áp dụng

Thời điểm đặt booking so với ngày bay

(DATE STEPS) (*)

Giai đoạn khởi hành

Thời hạn xuất vé của booking
(Time Limit)

Nội địa

E/A/P/T

0-1

Không giới hạn

1H

>1

Không giới hạn

6H

Nội địa

H/K/L/Q/N/R

0-2

từ 01/02/2021-28/02/2021

1H

>2

từ 01/02/2021-28/02/2021

12H

Nội địa

Các hạng khác

Áp dụng giống như VN hiện

Không áp dụng trong giai đoạn từ 01/02/2021-28/02/2021)

Áp dụng giống như VN hiện

 

(*) Diễn giải về các Date Steps (so với giờ khởi hành)

·       0-1       : booking đặt trong vòng 24h

·       >1       : booking đặt ngoài 24h

·       0-2      : booking đặt trong vòng 48h

·       >2       : booking đặt ngoài 48h

·       Blank    : không phân biệt giai đoạn

+ Đối với các booking có cả chặng VN khai thác và VN*/BL, Time Limit áp dụng với các booking có chặng bay VN*/BL sẽ được ưu tiên

*** Quy định về Time limit trên các chuyến bay VN khai thác:

Hành trình

Hạng đặt chỗ áp dụng

Thời điểm đặt booking so với ngày bay

(DATE STEPS) (*)

REMARK

Giai đoạn khởi hành

Thời hạn xuất vé của booking
(Time Limit)

Giới hạn trước giờ khởi hành

Nội địa

J,C,D,O,Y,B,M,U,S,H,K,L,Q, N, R, T, E,I,P,G,A,X,V

0-1

Không giới hạn

2H

6H

Nội địa

J,W

1-7

Không giới hạn

3D

48H

Nội địa

J,W

7-30

Không giới hạn

4D

72H

Nội địa

J,W

>30

Không giới hạn

5D

Nội địa

C,D,O,Z,U,Y,B,M,S,I,X,V

1-7

Không giới hạn

2D

24H

Nội địa

C,D,O,Z,U,Y,B,M,S,I,X,V

7-30

Không giới hạn

3D

Nội địa

C,D,O,Z,U,Y,B,M,S,I,X,V

>30

Không giới hạn

5D

Nội địa

H,K,L,Q

Không giới hạn

24H

24H

Nội địa

N,R,T,E

Không giới hạn

12H

24H

Nội địa

A,P,G

Không giới hạn

6H

24H

Nội địa

0 -> 3

OSI VN VIP

Không giới hạn

Không giới hạn

6H

Nội địa

0-> 3

OSI VN CIP

Không giới hạn

Không giới hạn

6H

Nội địa

>4

OSI VN VIP

Không giới hạn

Không giới hạn

3D

 

(*) Diễn giải về các Date Steps (so với giờ khởi hành)

·       0-1       : booking đặt trong vòng 24h

·       1-7       : booking đặt ngoài 24h và trong vòng 7 ngày

·       7-30     : booking đặt ngoài 7 ngày và trong vòng 30 ngày

·       >30      : booking đặt ngoài 30 ngày

·       Blank    : không phân biệt giai đoạn

Ngoài ra, riêng các chuyến bay do Vasco (0V) khai thác có Thời hạn xuất vé là +2h từ khi đặt chỗ, ngoại trừ các chuyến bay đi và đến VCS có TL là +1h kể từ khi đặt chỗ.

Đề nghị Quý Đại lý nắm rõ thông tin và triển khai tới Quý Khách Hàng.

Trân trọng cảm ơn !

————————————————————–

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo