Vietnam Airlines – Thông Báo Triển Khai Chính Sách Hoàn Không Tự Nguyện Vé Flightpass Và Gia Hạn Emd -S Hoàn Từ Vé Nội Địa

Kính gửi Quý Đại Lý

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HOÀN KHÔNG TỰ NGUYỆN VÉ FLIGHTPASS VÀ GIA HẠN EMD -S HOÀN TỪ VÉ NỘI ĐỊA  nội dung cụ thể như sau:

1. HOÀN KHÔNG TỰ NGUYỆN VÉ FLIGHT PASS SANG EMD-S TRAVEL VOUCHER

A . Phạm vi áp dụng

 • Vé 738/vé gốc 738 xuất theo chương trình Flight Pass trên các chuyến bay nội địa với hạng đặt chỗ Y/J, fare basis YOPTION/JOPTION bị hủy/bị chậm/bay sớm và không có phương án thay thế trên 4 tiếng; đồng thời
 • Vé hết hiệu lực sử dụng từ ngày 01/07/2021 và vé còn hiệu lực sử dụng trong thời gian xử lý hoàn sang EMD-S.
 • Các phòng vé của VN.
  1. Phương án xử lý
 • Áp dụng hoàn vé sang EMD-S Travel Voucher (bổ sung cho phương án liên hệ Optiontown để hoàn về Pass quy định tại công văn số 882/TCTHK-CNMN ngày 10/05/2021)
 • EMD-S hoàn từ vé Flight Pass có điều kiện không chi hoàn về hình thức thanh toán ban đầu và tuân thủ các nguyên tắc hoàn vé sang EMD-S tên hành khách;
  2 .Hiệu lực xử lý
 • Từ ngày 10/8/2021

 

2. GIA HẠN EMD-S TRAVEL VOUCHER/TRAVEL VOUCHER FOR AGENT MANG TÊN KHÁCH LẺ HOÀN TỪ VÉ NỘI ĐỊA

B , Phạm vi áp dụng

 • EMD-S mang tên khách lẻ hoàn từ vé nội địa được xuất từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/04/2021.
  1 . Phương án xử lý
 • Áp dụng gia hạn 1 lần hiệu lực sử dụng thêm 1 năm kể từ ngày xử lý.
 • Thực hiện gia hạn bằng cách hoàn EMD-S cần gia hạn và xuất mới EMD-S cùng mã dịch vụ, các thông tin khác như tên hành khách, số tiền, điều kiện/giá trị chi hoàn, FOP… của EMD-S gốc được thể hiện đầy đủ trên EMD-S mới.
  Ngoại trừ duy nhất thông tin hiệu lực sử dụng mới sẽ căn cứ theo ngày xuất của EMD-S mới.
  2 .Hiệu lực xử lý
 • Từ ngày 10/8/2021 đến 30/6/2022.

3. LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ CHỨNG TỪ

C .Gia hạn EMD-S

Đại lý thực hiện gia hạn EMD-S ngay trong thời gian EMD-S đang còn hiệu lực.
Các EMD-S được xuất từ 1/7/2020 – 31/8/2020 cần phải được xử lý gia hạn trước ngày 30/9/2021. Trường hợp EMD-S bị chuyển vào dữ liệu History trên Sabre, đại lý liên hệ ngay với Đội Trợ giúp và đào tạo để được hỗ trợ reactivate EMDS và xử lý gia hạn ngay trong ngày EMDS được reactivate.
Khi gia hạn EMD-S, thực hiện hoàn EMDS cũ và xuất EMDS mới với FOP Agency Credit Limit trong cùng 1 báo cáo bán trong ngày. Phải đảm bảo cập nhật thông tin lên EMD-S cũ và EMD-S mới đầy đủ như hướng dẫn dưới đây.
Ghi thông tin lên ô “Endorsement” của EMD-S mới theo thứ tự định dạng như sau: “Số EMD-S gia hạn. Số vé hoàn. Số công văn này. NVA (ngày hết hiệu lực sử dụng của EMD-S). Điều kiện và/hoặc tổng giá trị thực hoàn EMD-S về FOP của vé gốc”.

Ví dụ:

“738150xxx.738xxx. 433TTBSP. NVA10AUG22. NON-RFND”

“738150xxx. 738xxx. 433TTBSP. NVA15AUG22. 700.000VND RFD ONLY
Cập nhật số EMD-S mới lên trường Remark của EMD-S cũ đã được gia hạn.

3.2. Sử dụng EMD-S
Khi sử dụng EMD-S để thanh toán cho các dịch vụ của VN: ghi thông tin lên ô “Endorsement” của chứng từ mới theo thứ tự: “Số EMD-S sử dụng để thanh toán. Giá trị EMD-S không được chi hoàn nếu có. Điều kiện thay đổi vé/ chứng từ mới.”

Ví dụ: “738150xxx. XxxVND NON-RFND. NON-END…”

“738150xxx. NON-END ….”

Trường hợp không đưa đủ được thông tin vào ô Endorsement đúng cấu trúc như trên thì cập nhật lại vào ô Remark.
Cập nhật số chứng từ mới lên trường Remark của EMD-S được sử dụng để thanh toán.
Vé/chứng từ mới được thanh toán từ EMD-S: áp dụng điều kiện của vé/chứng từ mới. Trường hợp vé/chứng từ được thanh toán bằng EMD-S có điều kiện không chi hoàn: phần giá trị đã thanh toán bằng EMD-S không được chi hoàn tự nguyện; hoặc chỉ hoàn sang EMD-S có điều kiện không chi hoàn đối với chi hoàn không tự nguyện.
1 EMD-S chỉ được sử dụng để thanh toán cho 1 chứng từ mới, giá trị của chứng từ xuất mới phải bằng hoặc lớn hơn giá trị EMD-S. Nếu giá trị chứng từ mới thấp hơn giá trị EMD-S và khách chấp nhận bỏ giá trị còn thừa, cho phép cộng phần chênh lệch này vào ô Change fee khi hoàn EMD-S để đảm bảo giá trị hoàn của EMDS bằng đúng giá trị của chứng từ mới.
Các trường hợp không tuân thủ hướng dẫn cập nhật thông tin lên vé/EMD-S: EMD-S không có giá trị sử dụng/thanh toán.

(Chi tiết tham khảo công văn số 1396/TCTHK-CNMN ngày 9/8/2021)

Trân trọng

———————————-

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo