VIETNAM AIRLINES – THÔNG BÁO TRIỂN KHAI GIÁ CHIẾN THUẬT LỆCH ĐẦU NỘI ĐỊA DÀNH CHO NHÓM 6 KHÁCH ĐI CÙNG NHAU VNVN22017F_V1.0

Kính gửi Quý Đại Lý

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai giá chiến thuật lệch đầu hành trình nội địa dành cho nhóm 6 khách đi cùng nhau chi tiết như sau:

  • Số hiệu biểu giá:VNVN22017F_V1.0
  • Hiệu lực xuất vé: 09/03/2022– 31/03/2022
  • Hiệu lực khởi hành: 09/03/2022 – 29/12/2022 và hoàn thành muộn nhất vào ngày 29/12/2022.
HÀNH TRÌNH LOẠI GIÁ MỨC GIÁ Chuyến bay

áp dụng

HAN – PQC/NHA/DLI/VCA//BMV/PXU/DAD/UIH/

VCL/TBB/HUI/VII/VDH;
SGN – PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/

VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;
DAD –VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC/HPH/THD;
HPH – NHA/VCA/PQC/DLI/BMV;

VII – VCA/NHA/PQC/BMV;
BMV – THD; VCA – BMV/PQC;

DLI – PQC/HUI/THD/VII/VCA

S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-VNF-G6 85% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thống

 

Ghi chú:

  • Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
  • Tham khảo chi tiết mức giá khác khi tra cứu tự động trên hệ thống hoặc theo số hiệu biểu giá trên.
  • Khi tra giá nhập account code VG6.
  • Tham khảo giai đoạn không áp dụng trong phụ lục đính kèm.

 

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin trên.

Trân trọng cảm ơn.

Vietnam Airlines – Chi nhánh khu vực miền Nam

 

PHỤ LỤC BIỂU GIÁ VNVN22017F_V1.0Giá chiến thuật hành trình nội địa dành cho nhóm 6 khách

 

*Ngày trong tuần áp dụng

HÀNH TRÌNH Ngày trong tuần

áp dụng

HAN – PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH;
SGN- PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;
DAD – VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC;
HPH – NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV;
THD – DAD/DLI; VII – DLI/VCA/NHA/PQC;
BMV – VII/THD; VCA – BMV/DLI/PQC; DLI – PQC; HUI – DLI
Chủ nhật,

Thứ 2,

Thứ 3

PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH – HAN;
PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB-SGN;
VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC – DAD;
NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV – HPH;
DAD/DLI – THD; DLI/VCA/NHA/PQC – VII;
VII/THD – BMV; BMV/DLI/PQC – VCA; PQC – DLI; DLI – HUI
Thứ 3,

Thứ 4,

Thứ 5

 

*Giai đoạn không áp dụng

HÀNH TRÌNH Từ Đến
HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB; SGN-TBB
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD – DAD; HUI-DLI
SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD-PQC;
HPH/VII-CXR/DLI/PQC; THD-DLI
08-Apr-22 09-Apr-22
28-Apr-22 01-May-22
25-May-22 06-Aug-22
01-Sep-22 03-Sep-22
29-Dec-22 29-Dec-22
DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB – HAN; TBB-SGN
DAD – HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD; DLI-HUI
PQC-SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD;
CXR/DLI/PQC-HPH/VII; DLI-THD
10-Apr-22 11-Apr-22
02-May-22 04-May-22
01-Jun-22 09-Aug-22
03-Sep-22 05-Sep-22
SGN – HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/
CXR/DLI/DAD;
HAN – VII/VCA/VDH;
BMV/PXU – HAN/HPH/VII/DAD; BMV-THD
08-Apr-22 09-Apr-22
29-Apr-22 01-May-22
25-May-22 06-Aug-22
01-Sep-22 03-Sep-22
29-Dec-22 29-Dec-22
HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD – SGN;
VII/VCA/VDH – HAN;
HAN/HPH/VII/DAD – BMV/PXU; THD-BMV
10-Apr-22 11-Apr-22
02-May-22 03-May-22
27-May-22 09-Aug-22
03-Sep-22 05-Sep-22

Trân trọng cảm ơn.

—————————————————–

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo