Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh phụ thu quản trị hệ thống trên các đường bay Nội địa

Kính gửi: Quý Đại lý

Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh phụ thu quản trị hệ thống trên các đường bay Nội địa cụ thể như sau:

Đường bay

Mức phụ thu (VNĐ)

Nhóm giá áp dụng

Đường bay dài 230.000

Thương gia, Phổ thông đặc biệt/ linh hoạt

Phổ thông tiêu chuẩn/ tiết kiệm/ siêu tiết kiệm

Đường bay ngắn 160.000

 

Hiệu lực áp dụng đối với vé xuất từ: 19/07/2019.

Chi tiết Quý Đại Lý có thể xem qua link tại đây

Chân thành cảm ơn Quý Đại Lý.