Vietnam – Giảm 20% cho nhóm 02 khách đi cùng nhau nhân ngày 20/10

Kính gửi Quý Đại Lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines mở bán  Biểu giá GV2 chương trình bán ngày phụ nữ Việt Nam dành cho nhóm 02 khách đi cùng nhau với hành trình nội địa, chi tiết như sau:

Hành trình

Loại giá

Fare

Ghi chú

VN1-VN1

M-/S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R-/T-/E-VNF-G2

Giảm 20% giá trên hệ thống

 

 

Không áp dụng cho các loại giá MH-/SH-/-VNF1/-VNF2/-VNF3/-VNF4/-VNF5/-VNF10/-VNFP/-VNFS/

 

*Số hiệu biểu giá

 VNVN20092F_V1.0

Hiệu lực xuất vé

T14/10/2020 – 20/10/2020

Hiệu lực khởi hành

T20/10/2020 – 31/03/2021. Hoàn thành muộn nhất 31/03/2021

Ghi chú:                                                            

– Mức giá trên được cập nhật tự động trên hệ thống Sabre

Lưu ý thời gian khởi hành không áp dụng

Chặng bay

From

To

SGNVCL

31-Dec-20

01-Jan-21

27-Jan-21

15-Feb-21

SGNDAD

31-Dec-20

01-Jan-21

29-Jan-21

16-Feb-21

SGNHPH
SGNVII
SGNTHD
SGNVDO
HANVII

31-Dec-20

01-Jan-21

30-Jan-21

13-Feb-21

SGNBMV

31-Dec-20

01-Jan-21

01-Feb-21

13-Feb-21

SGNHUI
SGNNHA
SGNDLI
SGNPQC
SGNUIH
SGNTBB

31-Dec-20

01-Jan-21

03-Feb-21

16-Feb-21

HANVDH

31-Dec-20

01-Jan-21

03-Feb-21

19-Feb-21

SGNPXU

31-Dec-20

01-Jan-21

04-Feb-21

14-Feb-21

SGNVDH

31-Dec-20

01-Jan-21

04-Feb-21

18-Feb-21

HANVCL

31-Dec-20

01-Jan-21

04-Feb-21

19-Feb-21

DADBMV

31-Dec-20

01-Jan-21

05-Feb-21

19-Feb-21

DADDLI

31-Dec-20

01-Jan-21

08-Feb-21

21-Feb-21

HANDAD

31-Dec-20

01-Jan-21

12-Feb-21

19-Feb-21

VIINHA

31-Dec-20

01-Jan-21

12-Feb-21

21-Feb-21

HPHDAD
DADVDO
DADPQC
THDDAD

31-Dec-20

01-Jan-21

13-Feb-21

15-Feb-21

HANHUI
HANNHA
HPHNHA
HANDLI
HPHDLI
HANPQC
HPHPQC
VIIPQC
HANUIH
HANTBB

31-Dec-20

01-Jan-21

13-Feb-21

19-Feb-21

DADNHA
THDDLI
HANPXU

31-Dec-20

01-Jan-21

13-Feb-21

21-Feb-21

HPHBMV

31-Dec-20

01-Jan-21

13-Feb-21

23-Feb-21

THDBMV
VIIBMV

31-Dec-20

01-Jan-21

13-Feb-21

25-Feb-21

VIIDLI

31-Dec-20

01-Jan-21

13-Feb-21

28-Feb-21

HANBMV

31-Dec-20

01-Jan-21

14-Feb-21

22-Feb-21

DADVCA

31-Dec-20

01-Jan-21

15-Feb-21

21-Feb-21

HANVCA

31-Dec-20

01-Jan-21

15-Feb-21

23-Feb-21

VCABMV

31-Dec-20

01-Jan-21

DLIDAD

03-Jan-21

04-Jan-21

27-Jan-21

22-Feb-21

VCAHAN

03-Jan-21

04-Jan-21

30-Jan-21

13-Feb-21

DLIVII

03-Jan-21

04-Jan-21

31-Jan-21

28-Feb-21

DLITHD

03-Jan-21

04-Jan-21

02-Feb-21

21-Feb-21

BMVTHD
BMVVII

03-Jan-21

04-Jan-21

03-Feb-21

14-Feb-21

BMVHAN

03-Jan-21

04-Jan-21

03-Feb-21

20-Feb-21

BMVHPH

03-Jan-21

04-Jan-21

03-Feb-21

21-Feb-21

NHAVII
PXUHAN

03-Jan-21

04-Jan-21

05-Feb-21

21-Feb-21

VCADAD

03-Jan-21

04-Jan-21

13-Feb-21

15-Feb-21

BMVDAD

03-Jan-21

04-Jan-21

13-Feb-21

19-Feb-21

NHADAD
BMVSGN

03-Jan-21

04-Jan-21

13-Feb-21

21-Feb-21

HUISGN
NHASGN
DLISGN
PQCSGN
UIHSGN
TBBSGN

03-Jan-21

04-Jan-21

13-Feb-21

22-Feb-21

PXUSGN

03-Jan-21

04-Jan-21

13-Feb-21

23-Feb-21

VDHHAN
VDHSGN

03-Jan-21

04-Jan-21

13-Feb-21

27-Feb-21

VCLHAN

03-Jan-21

04-Jan-21

14-Feb-21

21-Feb-21

DADSGN
VCLSGN

03-Jan-21

04-Jan-21

14-Feb-21

01-Mar-21

DADHPH
VDODAD
DADTHD

03-Jan-21

04-Jan-21

15-Feb-21

18-Feb-21

HUIHAN
NHAHAN
NHAHPH
DLIHAN
DLIHPH
PQCHAN
PQCHPH
PQCVII
UIHHAN
TBBHAN
PQCDAD

03-Jan-21

04-Jan-21

15-Feb-21

21-Feb-21

DADHAN

03-Jan-21

04-Jan-21

15-Feb-21

22-Feb-21

HPHSGN
VIISGN
THDSGN
VDOSGN
VIIHAN

03-Jan-21

04-Jan-21

15-Feb-21

23-Feb-21

BMVVCA

03-Jan-21

04-Jan-21

SGNHAN

30-Jan-21

13-Feb-21

HANSGN

15-Feb-21

23-Feb-21

Quý Đại lý vui lòng thông tin tới khách hàng được biết.

Trân trọng cảm ơn.

————————————————————–

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo