VNA: QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN HÀNH KHÁCH VÀO BOOKING

Kính gửi quý Đại lý,

Tân Phi Vân gửi đến quý Đại lý QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN HÀNH KHÁCH HÃNG VIETNAM AIRLINES như sau:

– Tên hành khách phải được cập nhật vào code vé đầy đủ thông tin gồm tên họ, tên đệm, tên gọi, tước hiệu viết tắt bằng tiếng Anh và phải hoàn toàn đúng với tên của khách trong vé và trong giấy tờ tùy thân mà hành khách sử dụng để thực hiện chuyến bay (hộ chiếu, chứng minh thư và các loại giấy tờ tuỳ thân khác theo quy định hiện hành).

Ví dụ:

  • Tên khách thông thường, không được phép có dấu trống ngay trước hoặc ngay sau dấu gạch chéo (/)

1.1NGUYEN/VAN HUNG MR

1.1THOMSON/PARTRICK MR

  • Tên khách có dấu gạch ngang

Tên khách CHOW-CHECHANG MICHEAL được đưa vào CODE vé bằng cách bỏ dấu gạch ngangnhư sau: 1.1CHOWCHECHANG/MICHEAL MR

  • Tên khách có họ ghép

Các họ ghép như OU YANG, GOMEZ GONZALEZ, CASTROGUTIERREZ EP ALLIER v.v… được đưa vào Code vé bằng cách lược bỏ các dấu trống như sau:

1.1OUYANG/HE MR

1.1GOMEZGONZALEZ/JOHN MR

1.1CASTROGUTIERREZEPALLIER/E MS

Tên khách chỉ có 1 từ duy nhất

  • Tên khách CHAU được đưa vào Code vé bằng cách thêm tước hiệu vào sau dấu gạch chéo (/) như sau: 1.1CHAU/MR

Tên khách chỉ có 1 ký tự duy nhất ở phần họ được cập nhật bằng cách ghép với tên gọi: 

  • Tên khách H PHAU KNUL được đưa vào PNR như sau 1.1HPHAUKNUL/MR

Tên khách hiển thị trên vé được phép tối đa 29 ký tự, bao gồm cả dấu gạch chéo (/) và dấu trống. Các trường hợp cập nhật tên khách vượt quá 29 ký tự sẽ bị hệ thống hủy chỗ. Nếu tên khách nhiều hơn 29 ký tự, viết tắt tên đệm sao cho tổng số ký tự không vượt quá 29:

  • Tên khách CONG TANG TON NU NGUYEN TUYET MAI được viết tắt thành: 1.1CONG/T T N NGUYEN TUYET MAI MS

Quý Đại lý đọc kỹ quy định để tránh sai sót khi đặt tên khách.

Trân trọng!