Bamboo Airways – Thông Báo Điều Chỉnh Mức Phụ Thu YQ Và Thuế Phí Sân Bay Quốc Tế

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin thông báo hãng hàng không Bamboo Airways (BAV) xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý về việc điều chỉnh mức phụ thu YQ của các hành trình khởi hành từ các quốc gia ngoài Việt Nam đến Nhật Bản  và cập nhật thuế phí sân bay sân MEL, Úc: Phí dịch vụ hành khách đi và đến quốc tế (WY), Phí an toàn an ninh quá cảnh (WG)  có hiệu lực áp dụng từ 15/08/2022, cụ thể:

  1. Mức YQ điều chỉnh
TT Chặng bay Hành trình YQ hiện tại YQ điều chỉnh Hiệu lực
vé xuất/đổi
1 VN-JP Hành trình khởi hành từ các quốc gia ngoài Việt Nam đến Nhật Bản 48 USD  113 USD Từ 15/08/2022

  1. Mức thuế phí sân bay sân MEL, Úc: Phí dịch vụ hành khách đi và đến chặng quốc tế (WY) và Phí an toàn an ninh quá cảnh (WG)
TT Hành trình Loại phí Mức phí hiện tại Mức phí thay đổi Ngày áp dụng
1 Úc Mức thuế phí sân bay sân MEL 21 USD 24.28 USD Từ 15/08/2022
2 Phí dịch vụ hành khách (WY) 21 USD 24.28 USD
3 Phí an toàn an ninh quá cảnh (WG) 4 USD 16.48 USD

 

  1. Mức YQ của các chặng bay khác không thay đổi

Chi tiết theo bảng Phụ thu hãng vận chuyển gửi kèm.

TFSC_INT-ALL_V22.12 220808