Bảng giá mới của Vietnam Airlines

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines triển khai cập nhật bảng giá mới và điều kiện bổ sung cho hành trình QUỐC NỘI.

1. Điều chỉnh loại giá TAPVNF thành TPXVNF (cho phép hạng T xuất vé trong ngày bay) đối với các hành trình HAN-VCA/VDH, DAD-BMV/DLI v.v

2.Triển khai giá chiến thuật hạng phổ thông đặc biệt SGN-HAN …

Chi tiết tham khảo Bảng giá đính kèm theo link tại đây

Cảm ơn sự hợp tác từ Qúy Đại Lý!!!