Giấy tờ tùy thân của 4 hãng hàng không Vietnam Airlines , Vietjet , Jetstar và Bamboo

Kính gửi Quý Đại Lý

Để thuận tiện cho Quý Đại Lý trong việc thông báo đến khách hàng những giấy tờ cần thiết khi đi máy bay . Tân Phi Vân xin tổng hợp các loại giấy tờ được phép sử dụng khi đi máy bay của 4 hãng hàng không nội địa Việt Nam : Vietnam Airlines , Jetstar , VietjetAir và Bamboo Airways .

I . Vietnam Airlines

Một trong những điều quan trọng nhất khi đi máy bay chính là giấy tờ tùy thân. Hãy cùng Vietnam Airlines tìm hiểu thêm các quy định của Bộ Giao thông Vận tải về giấy tờ tùy thân để giúp hành khách chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi. Hành khách phải xuất trình một số giấy tờ sau:

Hành khách bay trên những chặng quốc tế

Quý khách cần mang theo một trong những giấy tờ tùy thân sau:

 • Hộ chiếu
 • Giấy thông hành
 • Giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân (nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau)
 • Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày, tháng, năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.

Căn cứ công văn số 3982/CHK-ANHK ngày 13/09/2019 v/v thực hiện quy định về giấy tờ, nhân thân của hành khách theo Thông tư 13.

Căn cứ công văn số 217/TCTHK-ANHK ngày 20/09/2019 v/w triển khai hướng dẫn của CHK thực hiện quy định giấy tờ nhân thân hành khách của Thông tư 13.

Hành khách đi trên chuyến bay Nội địa

1.1 Hành khách mang quốc tịch nước ngoài:

 • Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng: Chấp nhận hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ) của trẻ em đó có chứa các thông tin: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh và ảnh của trẻ em. Không cần phải có người đại diện theo pháp luật đi cùng trẻ em để làm thủ tục hàng không.
 • Thẻ thường trú do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.
 • Thẻ tạm trú do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.
 • Trường hợp sử dụng Giấy phép lái xe của nước ngoài, phải mang theo Giấy phép lái xe quốc tế . ternational Driving Permit- IDP do Việt Nam hoặc các nước tham gia Công ước Viên về Giao thông đường bội năm 1968 cấp) và giấy phép lái, Xe quốc gia của hành khách theo quy định của Bộ GTVT về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

1.2. Hành khách mang quốc tịch Việt Nam chưa đủ 14 tuổi

 • Trường hợp sử dụng giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh, phải là bản chính hoặc bán sao có chứng thực, bản sao từ sô gốc (là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý: số gốc căn cứ vào sổ góc để cấp bản sao) theo quy định của Chính phú về cấp bản sao từ số gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch.

1.3. Hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên:

 1. Trường hợp sử dụng Giấy chứng minh, chứng nhận công an nhân dân phải tuân thủ quy định của Chính phủ về giấy chứng mỉnh công an nhân dân, gồm các loại giấy tờ nhân thân Sau: – Giấy chứng minh cấp cho sĩ quan, hạ sĩ quan đang phục vụ tại ngũ trong lực lượng Công an nhân dân theo chế độ chuyên nghiệp;
  • Giấy chứng nhận Công dân phục vụ có thời hạn cấp cho hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân;
  • Giấy chứng nhận Công nhân, viên chức cấp cho công nhân, viên chức phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân;
  • Giấy chứng nhận tạm thời cấp cho nhân viên tạm tuyên trong lực lượng Công an nhân dân

2. Trường hợp sử dụng Giấy chứng minh, chứng nhận quân đội nhân dân phải tuân thủ quy định về Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân của Chính phủ quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và của Bộ Quốc phòng quy định cấp, quản lý, sử dụng giây chứng minh sỹ quan; chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; thẻ sĩ quan dự bị; thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị, gồm các loại giây tờ nhân thân sau:

  • Giấy chứng mình sĩ quan Quân đội nhân dân cấp cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang phục vụ tại ngũ;
  • Giấy Chứng mình quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng cấp cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quôc phòng trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân;
  • Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ;
  • Thẻ sĩ quan dự bị;
  • Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị.

Các nội dung không còn áp dụng

 • Bỏ mẫu Giấy xác nhận nhân thân.
 • Bỏ nội dung: Lưu ý các loại giấy tờ hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú do Việt Nam cấp phải có dấu xuất, nhập cảnh Việt Nam theo quy định
 • Bỏ nội dung giấy uỷ quyên của cha, mẹ, người giám hộ đối với trẻ em.

===> Điều kiện của giấy tờ hành khách sử dụng khi đi tàu bay

 • Là bản chính và còn giá trị sử dụng;
 • Giấy khai sinh, giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.
 • Không chấp nhận giấy tờ tại các mục nêu trên nếu giấy tờ không có ảnh hoặc không theo quy định của pháp luật. (trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh việc áp giải).

II . Vietjet Air

1. Đối với các chuyến bay nội địa:

1.1. Hành khách mang quốc tịch nước ngoài có thể sử dụng các loại giấy tờ sau:

a. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú do Việt Nam cấp (lưu ý các loại giấy tờ này phải có dấu xuất, nhập cảnh Việt Nam theo quy định).

b. Trong trường hợp hành khách mất hộ chiếu, phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ, cơ quan công an địa phương nơi mất xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

c. Các loại chứng minh thư do cơ quan ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế như: Chứng minh thư ngoại giao, Chứng minh thư lãnh sự, Chứng minh thư công vụ, Chứng minh thư lãnh sự danh dự, Chứng minh thư phổ thông theo quy định tại Quyết định số 2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007. Loại giấy tờ này được đính chính tại Quyết định số 1281/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2016 của Bộ GTVT.

 

1.2. Hành khách mang quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi không có hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau:

a. Giấy khai sinh; trường hợp dưới 01 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh;

b. Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng, chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận.

 

1.3. Hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên có thể sử dụng các loại giấy tờ sau:

a. Hộ chiếu
b. Giấy thông hành (bao gồm loại giấy thông hành đi qua các tỉnh biên giới tiếp giáp với Việt Nam)
c. Thị thực rời
d. Thẻ thường trú, thẻ tạm trú
e. Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân
f. Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang
g. Thẻ Đại biểu Quốc hội
h. Thẻ Đảng viên
i. Thẻ Nhà báo
j. Giấy phép lái xe ô tô
k. Giấy phép mô tô
l. Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay
m. Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
n. Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam

o. Giấy xác nhận nhân thân: có các thông tin cơ bản sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận. (mẫu xác nhận nhân thân)

Lưu ý : Đối với giấy xác nhận nhân thân hãng thông báo khách hạn chế sử dụng giấy tờ này vì hải quan có quyền từ chối nếu cảm thấy nghi ngờ . Vì Thế Vietjet không cấm dùng giấy xác nhận nhân thân nhưng không đảm bảo 100 % là đi được . 

 

p. Giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án, giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận

 

 Về thẻ nhận dạng của hãng hàng không Việt Nam, nhân viên làm thủ tục hàng không chỉ làm thủ tục cho hãng hàng không của mình do mẫu thẻ đã được quy định trong nội bộ hãng.

 

1.4. Hành khách từ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi không có hộ chiếu hoặc hành khách dưới 12 tuổi phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

a. Đi cùng với người đại diện theo pháp luật từ 18 tuổi trở lên.
b. Đi cùng với hành khách là người làm thủ tục đi tàu bay và đi cùng suốt hành trình, được đăng ký với hãng hàng không khi mua vé.
c. Có cam kết của đại diện hãng hàng không vận chuyển ban đầu trong việc chăm sóc hành khách đến điểm cuối của hành trình.

1.5. Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện sau:

a. Còn giá trị sử dụng.

b. Có ảnh đóng dấu giáp lai, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh của trẻ em, thẻ kiểm soát an ninh, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không.

2. Đối với các chuyến bay quốc tế:

2.1. Hành khách khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của nước sở tại. Thông thường, hộ chiếu của hành khách phải còn hiệu lực ít nhất 06 tháng tính từ ngày nhập cảnh vào quốc gia đó.

2.2. Để được cho phép nhập cảnh vào một quốc gia khác, hành khách cần phải xin Thị thực vào quốc gia đó trước khi khởi hành. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có các chính sách miễn thị thực khác nhau. Trước khi bay, hãy chắc chắn rằng hành khách đã kiểm tra thông tin mới nhất về yêu cầu thị thực hoặc các yêu cầu nhập cảnh của quốc gia mà hành khách sẽ đến. Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc với đại sứ hay lãnh sự quán có liên quan.

2.3. Vietjet chỉ vận chuyển đơn chặng, hành khách có nối chuyến được yêu cầu phải có đủ giấy tờ hợp lệ cho việc nhập cảnh tại điểm dừng, điểm nối chuyến trong hành trình của hành khách. Ngoài ra, hành khách còn được yêu cầu phải nhận lại hành lý ký gửi (nếu có) và làm thủ tục check-in cho chặng nối chuyến của hành khách.

III . Jetstar Pacific

Các chuyến bay nội địa Việt Nam

Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân
 • Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang
 • Thẻ Đại biểu Quốc hội
 • Thẻ Đảng viên
 • Thẻ Nhà báo
 • Giấy phép lái xe ô tô, mô tô
 • Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
 • Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam
 • Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận
 • Trẻ em dưới 14 tuổi: giấy khai sinh

Lưu ý : Đối với giấy xác nhận nhân thân hãng thông báo khách hạn chế sử dụng giấy tờ này vì hải quan có quyền từ chối nếu cảm thấy nghi ngờ . Vì Thế Jetstar không cấm dùng giấy xác nhận nhân thân nhưng không đảm bảo 100 % là đi được . Quý Khách Hàng nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân hợp lý. 

Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài:

 • Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú do Việt Nam cấp. Trong trường hợp hành khách mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ, cơ quan công an địa phương nơi mất xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Các chuyến bay quốc tế

Tất cả hành khách trên các chuyến bay quốc tế, bao gồm cả trẻ em và trẻ sơ sinh, cần xuất trình hộ chiếu khi làm thủ tục chuyến bay. Hộ chiếu của quý khách cũng có thể có thời hạn hiệu lực cần thiết.

Đối với một số hành trình quốc tế, quý khách sẽ cần phải chuẩn bị các giấy tờ khác như thị thực hoặc bằng chứng về hành trình tiếp theo. Mỗi quốc gia có những yêu cầu khác nhau đối với hành khách đến quốc gia của họ và quý khách có trách nhiệm hiểu và chuẩn bị tất cả các giấy tờ phù hợp. Chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ nếu quý khách đến sân bay mà không có giấy tờ quý khách cần.

Vui lòng truy cập trang web của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quý khách để tìm hiểu những giấy tờ tùy thân quý khách cần. Một số thị thực mất thời gian để xử lý vì vậy tốt nhất là quý khách nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân của mình sớm nhất có thể.

==> Đi đến Hoa Kỳ

Có những yêu cầu cụ thể được áp dụng nếu quý khách đến hoặc đi từ Hoa Kỳ.

==> Đi đến New Zealand

Yêu cầu về thị thực và nhập cảnh của New Zealand đã thay đổi. Trước đây quý khách có thể đã đến New Zealand mà không cần thị thực, nhưng hiện tại quý khách sẽ cần Giấy phép Du lịch điện tử New Zealand (New Zealand electronic Travel Authority, NZeTA) trước khi quý khách đến.

Từ ngày 1/10/2019, nếu đi đến hoặc quá cảnh qua New Zealand, quý khách sẽ cần NZeTA. Quý khách phải nộp đơn ít nhất 72 giờ trước khi đi.

Để xin thị thực hoặc NZeTA, và đọc tất cả các yêu cầu, hãy truy cập New Zealand Immigration Mở ở cửa sổ mới.

Người mang hộ chiếu Úc không cần NZeTA.

IV . Bamboo Airways

Chuyến bay Nội địa:

1. Đối với hành khách từ 14 tuổi trở lên (ADL passengers)

– Hành khách Việt Nam: 

• Hộ chiếu hoặc giấy thông hành;
• Giấy chứng minh nhân dân;
• Thẻ Căn cước công dân;
• Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang;
• Thẻ đại biểu Quốc hội;
• Thẻ đảng viên;
• Thẻ nhà báo;
• Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;
• Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay;
• Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;
• Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam;
• Trong trường hợp mất giấy tờ cần di chuyển gấp, quý khách có thể sử dụng Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận; Giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án. Các giấy xác nhận, chứng nhận trên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận, chứng nhận.  (Tải tại đây)

Lưu ý : Đối với giấy xác nhận nhân thân hãng thông báo khách hạn chế sử dụng giấy tờ này vì hải quan có quyền từ chối nếu cảm thấy nghi ngờ . Vì Thế Bamboo không cấm dùng giấy xác nhận nhân thân nhưng không đảm bảo 100 % là đi được . Quý Khách Hàng nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân hợp lý. 

– Hành khách mang quốc tịch nước ngoài

• Hộ chiếu nước ngoài, giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú do Việt Nam cấp.
• Trong trường hợp hành khách mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ, cơ quan công an địa phương nơi mất xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

2. Đối với hành khách là trẻ em (CHD) và em bé (INF)

• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu còn hạn.
• Giấy chứng sinh (đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh);
• Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận)
• Các giấy tờ nêu trên phải đảm bảo các điều kiện là bản chính hoặc bản sao công chứng, còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.

Chuyến bay Quốc tế:

– Hành khách đi từ Việt Nam:

• Hộ chiếu: Hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu. Hạn hiệu lực của hộ chiếu phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia nơi khách đến.  Thông thường, hộ chiếu của hành khách phải còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng sau ngày nhập cảnh một quốc gia. (Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ).

• Thị thực: Khi hành khách nhập cảnh đến các quốc gia trên thế giới phải có thị thực của các quốc gia đó. Hành khách vui lòng kiểm tra điều kiện nhập cảnh của các quốc gia bằng cách tra cứu thông tin trên internet hoặc liên hệ với các đại sứ, lãnh sứ quán tại nước có liên quan trên hành trình của mình về các điều kiện nhập cảnh, quá cảnh.

– Hành khách đi đến Việt Nam:

Hành khách là người nước ngoài sẽ cần phải chuẩn bị thị thực để có thể nhập cảnh vào Việt Nam, hoặc đối với một số quốc gia nằm trong danh sách Miễn thị thực (Miễn thị thực là việc một quốc gia cho phép công dân của một quốc gia khác nhập cảnh và lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải làm các thủ tục cũng như đóng các khoản lệ phí liên quan đến việc xuất nhập cảnh) , hành khách có thể tận hưởng chuyến đi đến Việt Nam trong vòng 14 ngày và chỉ cần xuất trình vé khứ hồi trong thời hạn nhập cảnh.