Vietnam Airlines – Thông báo sửa đổi biểu giá mùa nội địa

Kính gửi: Quý Đại lý

Vietnam Airlines triển khai sửa đổi giá mùa nội địa cụ thể như sau:

Điều chỉnh giá toàn bộ dải giá mùa trên tất cả các hành trình nội địa , Hiệu lực xuất vé và khởi hành: từ 01/09/2019

Trân trọng cảm ơn !