Mẫu xác nhận nhân thân khi đi máy bay mới nhất

Mẫu xác nhận nhân thân mới được Tân Phi Vân cập nhật lại theo thông tư số 13/2019/TT-BGTVT của BGTVT ngày 29/03/2019 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/06/2019.

Một số điểm mới trong giấy xác nhận nhân thân khi đi máy bay.

  • Cập nhật thêm giới tính của người xin xác nhận (ở bản cũ không có).
  • Nguyên quán được thay bằng quê quán.
  • Phần họ tên cha, họ tên mẹ có thể không cần ghi thêm.
  • Phải có thêm phần ngày tháng năm của cơ quan Công an xác nhận giấy xác nhận nhân thân.

Cục Hàng Không Việt Nam sẽ áp dụng Quy Định mới về việc sử dụng mẫu Giấy xác nhận nhân thân mới (hay giấy chứng nhận nhân thân) để đi máy bay trên các chuyến bay nội địa khi không có Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác đối với trường hợp:

  • Mất chứng minh nhân dân
  • Chưa kịp làm lại chứng minh nhân dân khi đã hết hạn

Các giấy xác nhận, chứng nhận trên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận, chứng nhận.

Quý Đại lý vui lòng tải mẫu mới dưới đây:

Quý đại lý tải mẫu file mới ở phía dưới(định dạng .docx).

Giấy xác nhận nhân thân