QH – THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN FEE)

Kính gửi Quý Đại Lý

Công ty Tân Phi Vân xin Update Hãng hàng không Bamboo Airways Thông báo ĐIỀU CHỈNH PHÍ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG.