Thông báo điều chỉnh giá khuyến mại chiến thuật nội địa

Kính gửi: Quý Đại lý

Vietnam Airlines triển khai sửa đổi biểu giá KM chiến thuật nội địa cụ thể như sau:

– Bổ sung giá APXVNF1/PPXVNF1 trên một số hành trình. Theo đó, tất cả các hành trình VN khai thác đều có 4 mức giá: APXVNF1/PPXVNF1/APXVNFP/PPXVNFP

– Loại giá APXVNF1/PPXVNF1: xuất vé và khởi hành 10/07 – 31/07/2019

– Loại giá APXVNFP/PPXVNFP: xuất vé  10/07 – 31/12/2019; khởi hành 01/08 – 31/12/2019

– Cụ thể các hành trình xuất phát từ miền Nam: (các hành trình khác và chi tiết tham khảo BG VN190471F_V9.0)

 

 1. BỔ SUNG: xuất vé và khởi hành 10/07 – 31/07/2019:
 • SGN – DAD/HUI (v.v.): APXVNF1/899.000VNĐ
 • SGN – BMV/DLI/CXR (v.v.): APXVNF1/699.000VNĐ và PPXVNF1/499.000VNĐ
 • SGN – PQC (v.v.): APXVNF1/799.000VNĐ và PPXVNF1/599.000VNĐ
 • SGN – VCL (v.v.): APXVNF1/799.000VNĐ và PPXVNF1/499.000VNĐ
 • SGN – THD (v.v.): APXVNF1/1.099.000VNĐ và PPXVNF1/799.000VNĐ
 • SGN – VDO (v.v.): APXVNF1/1.099.000VNĐ và PPXVNF1/599.000VNĐ
 • HAN – VCA (v.v.): APXVNF1/1.199.000VNĐ và PPXVNF1/899.000VNĐ

 

 1. ĐIỀU CHỈNH:

2.1 Xuất vé và khởi hành 10/07 – 31/07/2019:

 • SGN – DAD/HUI (v.v.): PPXVNF1/699.000VNĐ
 • SGN – VDH (v.v.): APXVNF1/899.000VNĐ và PPXVNF1/699.000VNĐ
 • SGN – UIH (v.v.): APXVNF1/799.000VNĐ và PPXVNF1/599.000VNĐ
 • SGN – HAN (v.v.): APXVNF1/1.400.000VNĐ

 

2.2  Xuất vé 10/07 – 31/12/2019, khởi hành 01/08 – 31/12/2019:

 •  DAD – VCA (v.v.): PPXVNFP/399.000VNĐ
 •  SGN – VDO (v.v.): PPXVNFP/699.000VNĐ

 3 . SỬA ĐỔI : 

 • SGNVDO (v.v.): PPXVNFP/ 499.000VNĐ
 • Xuất vé 10/07 – 31/12/2019, khởi hành 01/08 – 31/12/2019

Chi tiết tham khảo BG VN190471F_V11.0

 

Quý Đại lý vui lòng thông tin tới khách hàng được biết.

Trân trọng cảm ơn!