TPV – VNA – TB số 66/TB-CSTĐ- Update Lịch bay mùa hè 2023

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không Vietnam Airlines lịch bay mùa hè 2023

LỊCH BAY MÙA HÈ 2023 (26.03.23 – 28.10.23)

Hành trình

SHCB

Loại máy bay

Tần suất

Giờ bay

Ghi chú

Chiều đi

Chiều về

ĐÔNG NAM Á

SGNBKK

VN601/600

A321

Hàng ngày

8:45 – 10:20

11:20 – 13:10

VN605/604

A321

Hàng ngày

11:35 – 13:10

14:25 -16:20

VN607/606

A321/B787

Hàng ngày

16:50 – 18:30

19:30 – 21:20

Thứ 2,3,5,CN khai thác tàu A321
Thứ 4,6,7 khai thác tàu B787

HANBKK

VN611/610

A321

Hàng ngày

08:50 – 10:50

11:55 – 13:55

VN615/614

A321

Hàng ngày

12:35 – 14:45

15:55 – 17:55

VN619/618

A321

Hàng ngày

16:10 – 18:05

19:05 – 21:10

DADBKK

VN627/626

A321

Chỉ bay ngày 13,14,16,17/04
Dừng bay từ LBMH

15:20 – 17:00

18:00 – 19:40

SGNSIN

VN651/650

A321

Hàng ngày

09:05 – 12:10

13:10 – 14:40

VN655/654

A321

Hàng ngày

14:20 – 17:25

18:25 – 19:55

VN657/656

A321

Hàng ngày

16:15 – 19:15

20:45 – 22:15

HANSIN

VN661/660

A320

Hàng ngày

07:40 – 11:55

13:05 – 15:40

SGNKUL

VN677/676

A321

Hàng ngày

07:55 – 11:25

12:30 – 14:00

Tăng từ 4c/1t lên hàng ngày

VN675/674

A321

Thứ _3_5_6_CN

14:45 – 18:05

19:10 – 20:25

Giờ bay đổi từ trưa 11h35 sang chiều 14h45 và giảm TS từ hàng ngày còn 4c/t

HANKUL

VN681/680

A321

Thứ _3_5_6_CN

14:55 – 19:00

20:00 – 22:05

Bay trở lại từ 26/3/2023

SGNCGK

VN631/630

A321

Hàng ngày

09:40 – 13:00

13:50 – 17:15

ĐÔNG DƯƠNG

SGNPNH

VN920/921

A321

Hàng ngày

16:20 – 17:20

14:25 – 15:35

HANPNH

VN921/920

A321

Hàng ngày

09:35 – 13:00

17:30 – 21:00

Quá cảnh VTE

SGNREP

VN813/812

A321

Hàng ngày

16:15 – 17:30

19:50 – 21:55

HANREP

VN837/836

A321

Hàng ngày

17:05 – 18:50

19:50 – 21:50

VN843/842

A321

Hàng ngày

17:40 – 19:30

20:25 – 22:30

Từ 01/07/2023

SGNVTE

VN920/921

A321

Hàng ngày

16:00 – 19:20

11:30 – 15:20

Quá cảnh PNH

HANVTE

VN921/920

A321

Hàng ngày

09:30 – 10:45

20:00 – 21:30

HANLPQ

VN931/930

A321

Thứ_2_4_6

12:40 – 13:50

19:10 – 20:10

NAM Á – ẤN ĐỘ

SGNDEL

VN977/976

A321

Thứ _3_5_7

18:25 – 22:05

23:35 – 06:25+

HANDEL

VN971/970

A321

Thứ 2_4_6_CN

19:05 – 22:05

23:35 – 05:45+

SGNBOM

VN979/978

A321

Thứ 2_4_6

17:55 – 21:35

23:10 – 06:00+1

Khai thác mới từ 22May2023

HANBOM

VN973/972

A321

Thứ 3_5_7CN

18:20 – 21:35

23:10 – 05:30+1

Khai thác mới từ 20May2023

ĐÔNG BẮC Á

SGNHKG

VN594/595

A320

Thứ 23_5_7

10:25 – 14:20

15:20 – 17:15

Từ 01/07 -28/10/23: 7 c/t

HANHKG

VN592/593

A321

Thứ 2_4_CN

12:30 – 15:30

16:30 – 17:45

SGNTPE

VN570/571

A321

Thứ 34567CN

01:15 – 05:50

07:45 – 10:15

Từ 26/3 – 30/4/2023

VN570/571

A321

Hàng ngày

16:30 – 21:05

07:45 – 10:15

Từ 1/5 – 29/10/2023

HANTPE

VN578/579

A321

Thứ 34567CN

12:25 – 16:20

17:30 – 20:00

Từ 26/03-22/04/2023

VN578/579

A321

Hàng ngày

17:20 – 21:10

07:30 – 09:35

Từ 23/04/2023 bay 7c/t

SGNKHH

VN580/581

A321

Hàng ngày

17:40 – 21:50

07:30 – 09:35

Tăng từ 4c lên 7c/t

HANKHH

VN586/587

A321

Hàng ngày

18:15 – 22:00

08:40 – 10:25

Tăng từ 4c lên 7c/t

SGNICN

VN408/409

B787

Hàng ngày

23:50 – 06:40+

10:15 – 13:35

SGNICN

VN404/405

B787

Hàng ngày

09:25 – 16:25

17:55 – 21:15

HANICN

VN416/417

B787

Hàng ngày

23:35 – 05:50+

10:35 – 13:30

HANICN

VN414/415

A350

Hàng ngày

10:20 – 16:30

18:05 – 20:55

DADICN

VN430/431

A321

Hàng ngày

00:05 – 06:40

11:20 – 14:05

CXRICN

VN440/441

A321

Hàng ngày

21:30 – 04:30+

06:20 – 09:20

SGNPUS

VN422/423

B787

Hàng ngày

01:05 – 07:50

10:00 – 12:55

26/3 – 30/6 và 1/9 – 28/10: A321; 1/7 – 31/8: B787

HANPUS

VN426/427

B787

Hàng ngày

01:05 – 07:50

10:00 – 12:55

26/3 – 30/6 và 1/9 – 28/10: A321; 1/7 – 31/8: B787

SGNNRT

VN300/301

B787

Hàng ngày

00:10 – 08:00

09:30 – 13:45

SGNNRT

VN302/303

A350

Hàng ngày

06:10 – 14:00

15:25 – 19:30

26/3 – 2/7; 31/8 – 27/10: 4c/t ngày thứ 3,5,6,CN. 3/7 – 30/8 : 7c/t

HANNRT

VN310/311

B787

Hàng ngày

00:20 – 07:35

10:00 – 14:00

HANHND

VN384/385

B787

Thứ 2_4_6_CN

08:00 – 15:05

16:35 – 19:55

SGNKIX

VN320/321

B787

Hàng ngày

00:10 – 07:20

10:30 – 14:05

HANKIX

VN330/331

A350

Hàng ngày

00:30 – 06:40

10:30 – 13:40

SGNNGO

VN340/341

A350

Thứ_2_4_5_CN

00:05 – 07:30

10:00 – 13:45

HANNGO

VN346/347

A350

Hàng ngày

00:20 – 06:55

10:15 – 13:30

SGNFUK

VN350/351

A321

Thứ_2_45_CN

00:15 – 07:20

10:30 – 13:50

26/3 – 07/05: 3c/t: thứ 2,4,CN;
Từ 8/5- 26/10: 4c/t thứ 2,4,5,CN

HANFUK

VN356/357

A321

Hàng ngày

01:05 – 07:20

10:30 – 13:30

26/3 – 07/05: 4c/t: thứ 3,5,6,7;
Từ 8/5- 26/10: 7c/t

DADNRT

VN318/319

A321

Hàng ngày

00:05 – 07:35

10:30 – 14:25

26/3 – 2/7: 4c/t: Thứ 3,4,7,CN.
Từ 03/07-28/10/2023: 7c/t

SGNCAN

VN502/503

A320

Thứ_2_4 _6_CN

09:55-14:10

15:15-17:30

Từ 26/03-27/10/23: 3 c/t(Thứ 2_6_CN)
Từ 29/03-25/10/23: bổ sung 1c/t (Thứ 4)

SGNPVG

VN522/523

A321

Thứ _3_5_7CN

07:25 – 12:40

15:10 – 18:40

Từ 26/03-29/08/23: 3 c/t (Thứ 3_7CN)
Từ 30/03: bổ sung 1 c/t (Thứ 5) thành 4 c/t

HANPEK

VN512/513

A321

Thứ_3_6_CN

10:00 – 14:45

15:45 – 18:40

Từ 26/03-29/08/2023 khai thác tàu 321
Từ 1/9-27/10/2023 khai thác tàu 787

HANCAN

VN506/507

A321

Thứ_23_5_7

12:40 – 15:25

16:25 – 17:25

HANHKG

VN592/593

A321

Hàng ngày

10:15 – 13:30

14:30 – 15:45

Từ 26/3-14/4/2023: 2c/t thứ 4,CN
Từ 26/03-28/06/2023: 3c/t thứ 4,6,CN
Từ 30/06-28/10/2023: hàng ngày

HANCTU

VN552/553

A321

Thứ_4_CN

11:50 – 15:15

16:15 – 17:30

Từ 03/05 – 27/10/2023

HANPVG

VN530/531

A321/B787

Thứ 2_4_6_CN

10:10 – 14:15

15:25 – 18:15

Từ 26/03-30/08/2023 khai thác tàu A321
Từ 1/9-27/10/2023 khai thác tàu B787

DADCAN

VN548/549

A321

Thứ 2_6_

17:30 – 20:40

21:40 – 22:50

Từ 24/04-27/10/2023

DADCTU

VN546/547

A321

Thứ _5_CN

18:15 – 22:15

23:10 – 01:20+

Từ 18/05-26/10/2023

DADPVG

VN528/529

A321

Thứ _5_CN

15:00 – 19:25

20:25 – 23:10

Từ 27/04-26/10/2023

CHÂU ÂU

SGNLHR

VN51/50

B787

Thứ_ 6_7

07:15 – 14:50

17:00-11:55+

Từ 26/3-1/7: 1c/t Thứ 7
Từ 2/7-28/10: tăng lên 2c/t, thêm ngày thứ 7

HANLHR

VN55/56

B787

Thứ _3_5_CN

09:00 -16:00

17:50 – 11:50

Từ 26/3-30/6: 2c/t Thứ 3,5
Từ 1/7-28/10: tăng lên 3c/t, thêm Chủ nhật

SGNCDG

VN11/10

A350

SGNCDG: Thứ _3_5_7
CDGSGN: Thứ _4_6_CN

22:00 – 06:30

13:10 – 06:30+

SGNCDG

VN2107/2106

B772

SGNCDG: Thứ _2_4_CN
CDGSGN: Thứ _3_5_7

08:20 – 16:45

12:35 – 6:30+

Bổ sung VN*/AF

HANCDG

VN19/18

A350

Hàng ngày

23:05 – 06:30+

13:10 – 06:10

SGNFRA

VN31/30

B787

Thứ _34_6_CN

22:35 – 06:30+

14:35 – 07:10+

HANFRA

VN37/36

B787

Thứ_2_4_567CN

23:00 – 06:00+

13:55 – 11:15+

CHÂU ÚC

SGNMEL

VN781/780

A350

Hàng ngày

21:05 – 08:35+

10:35 – 16:25

26/3-31/3, 02/4-18/6/23: SGNMEL không bay T7
27/3-01/4, 03/4-17/6/23: MELSGN không bay CN

SGNSYD

VN773/772

A350

Hàng ngày

20:45 – 08:15+

10:15 – 16:10

25/3-31/3, 10/4-02/7/23: SGNSYD không bay T3;
26/3-01/4, 10/4-02/7/23: SYDSGN không bay T4

HANSYD

VN787/786

A350

HANSYD: (Thứ _3_6)
SYDHAN (Thứ_ 4_7_)

23:40 – 13:15+

14:15 – 21:00

CHÂU MỸ

SGNSFO

VN98/99

A350

Thứ _4_5_7_CN

17:30 – 18:00

22:10 – 04:30++

Trân trọng thông báo và cảm ơn!

=======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo