VIETJET AIR THAY ĐỔI MỨC PHÍ CHO CHẶNG SIN – SGN/HAN

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietjet trân trọng thông báo “MỨC PHÍ ÁP DỤNG CHO CHẶNG BAY SIN – SGN/HAN” theo quy định của sân bay Changi – Singapore:

–          Thời gian áp dụng: Áp dụng cho những đặt chỗ hoặc thay đổi từ ngày 23/06/2018  có ngày bay từ 01/07/2018

–          Phạm vi áp dụng: Các chặng bay SIN – SGN/HAN

–          Phí áp dụng: Theo khách / chặng

1/ ÁP DỤNG MỨC PHÍ PHÁT TRIỂN SÂN BAY MỚI    

Xuất phát từ SIN VND USD SGD
Phí phát triển sân bay Người lớn (ADT) 183,000 8.1 10.8
Trẻ em (CHD) 183,000 8.1 10.8

2/ ĐIỀU CHỈNH PHÍ AN NINH SÂN BAY VÀ DỊCH VỤ SÂN BAY THEO THỜI GIAN DƯỚI ĐÂY:

Thời gian áp dụng 1/7/2018 1/4/2019 1/4/2020 1/4/2021 1/4/2022 1/4/2023 1/4/2024
VND 515,000 560,000 600,000 641,000 683,000 726,000 768,000
USD 22.6 24.5 26.4 28.2 30.1 32.0 33.8
SGD 30.4 32.9 35.4 37.9 40.4 42.9 45.4

 

Quý Đại lý vui lòng cập nhật và thông báo đến mạng bán./.