LỆ PHÍ SÂN BAY VÀ AN NINH SOI CHIẾU ÁP DỤNG TỪ 01/07/2018

Kính gửi quý Đại lý,

Tân Phi Vân gửi đến quý Đại lý bảng cập nhật thông tin lệ phí sân bay và an ninh soi chiếu của ba hãng hàng không nội địa: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar áp dụng từ ngày 01/07/2018. Quý Anh/chị có vé xuất hoặc thay đổi vui lòng thực hiện xuất đổi trước 01/07/2018 để tránh tăng phí.

Chi tiết các phí: http://tanphivan.com/thongtin/thaydoiphisoichieuVNAvietjetjetstar092017.html

Quý Đại lý vui lòng cập nhật và thông báo đến hệ thống bán.

Trân trọng./.