VIETJET AIR THAY ĐỔI PHÍ TÊN HÀNH KHÁCH

Thông Báo Kính gửi Qúy Đại Lý Và Khách Hàng

VIETJET AIR THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ THAY ĐỔI TÊN HÀNH KHÁCH

+ THỜI GIAN ÁP DỤNG THAY ĐỔI TÊN HÀNH KHÁCH TỪ NGÀY 01/06/2019
+ PHẠM VI ÁP DỤNG : TẤT CẢ CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ CỦA VIETJET (VJ) THAI VIETJET (VZ)
+ PHÍ ÁP DỤNG THEO KHÁCH/ CHẶNG

PHÍ THAY ĐỔI TÊN

+ QUỐC NỘI : 374.000 VND + CHÊNH LỆCH GIÁ VÉ ( THỜI ĐIỂM ĐỔI TÊN ) CHO 1 PAX/1 CHẶNG
+ QUỐC TẾ : 800.000 VND + CHÊNH LỆCH GIÁ VÉ ( THỜI ĐIỂM ĐỔI TÊN ) CHO 1 PAX/1 CHẶNG

Quý đại lý vui lòng nắm thông tin và triển khai cho mạng bán của mình.

Trân trọng!