VIETJET AIR: THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẬT KHẨU USER

Kính gửi Quý đại lý,
Nhằm tăng cường tính an toàn và bảo mật user, ngăn chặn các trường hợp truy cập sử dụng tài khoản đại lý bất hợp pháp, VIETJET triển khai về việc THAY ĐỔI MẬT KHẨU USER ÁP DỤNG THEO QUY TẮC MỚI:
1. Thời gian áp dụng thay đổi: Từ 20.11.2017 – 05.12.2017
2. Mật khẩu phải bao gồm:
– Từ 08 đến 12 ký tự
– Mật khẩu phải có ít nhất: 01 ký tự thường, 01 ký tự Hoa, 1 ký hiệu đặc biệt @ và các số tự nhiên. (Ví dụ: Sgn@12345 )
– Không dùng lại mật khẩu trùng lặp với 3 lần gần nhất
– Thời hạn sử dụng mật khẩu tối đa là 90 ngày
– Thời gian thông báo đổi lại mật khẩu: 75 ngày sau khi đổi, tức 15 ngày trước ngày hết hạn.
User bị khóa sau: 05 lần nhập sai mật khẩu
– User bị cảnh báo bị khóa sau 03 lần nhập sai mật khẩu

 

Đề nghị Quý đại lý tiến hành thay đổi mật khẩu mới. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ tự động KHÓA USER nếu chưa thay đổi theo quy định.
Các trường hợp nhập sai mật khẩu hoặc quên mật khẩu, quý Đại lý vui lòng liên hệ ngay đến Tân Phi Vân để được reset mật khẩu.
Trường hợp USER bị KHÓA liên hệ Tân Phi Vân để gửi mail lên hãng Vietjet Air hỗ trợ Unlock User.
Đề nghị Quý Đại lý triển khai và thực hiện.
Xin cảm ơn!