VIETNAM AIRLINES: CHỨC NĂNG XUẤT VÉ TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG từ 00:30 đến 13:30 ngày 19/11/2017

Kính gửi Quý Đại lý,
Vietnam Airlines thông báo:

Ngày 19/11/2017 (Chủ nhật), từ 00:30 đến 13:30 giờ Việt Nam, CHỨC NĂNG XUẤT VÉ CỦA TOÀN BỘ HỆ THỐNG ĐẠI LÝ SẼ TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG để chạy thử hệ thống Quản lý quyền xuất vé mới (AMS).

Kính đề nghị các đại lý rà soát lại thời gian giữ chỗ của các booking để có kế hoạch XUẤT VÉ TRƯỚC THỜI HẠN TRÊN, đồng thời lên danh sách các booking có thời gian giữ chỗ trùng với lịch nâng cấp chưa xuất vé gửi cho booker Tân Phi Vân để được hỗ trợ gia hạn thêm thời gian giữ chỗ.
Trân trọng cảm ơn!