VIETJET TĂNG CƯỜNG TÍNH NĂNG BẢO MẬT USER

Kính gửi Quý đại lý,
Nhằm tăng cường tính an toàn và bảo mật user, ngăn chặn các trường hợp truy cập sử dụng tài khoản đại lý bất hợp pháp, VietJet triển khai chương trình bảo mật hệ thống như sau :
1. Áp dụng nguyên tắc MẬT KHẨU mới với các điều kiện chặt chẽ hơn về độ khó mật khẩu, thời gian phải đổi mật khẩu, lượt truy cập,…
Thời gian thay đổi mật khẩu trên toàn hệ thống user đại lý sẽ được thông báo cụ thể ở mail sau.
2. KHÔNG cho phép dùng MỘT TÀI KHOẢN – USER để truy cập đồng thời trên NHIỀU ĐIỂM KHÁC NHAU.

VietJet sẽ thông báo cụ thể thời gian áp dụng tính năng này trên hệ thống. Dự kiến từ Tháng 12/2017
Quý đại lý vui lòng cập nhật thông tin và có sự chuẩn bị cho việc thay đổi khi có thông báo thời gian cụ thể.
Trân trọng!