VIETJET-THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ HỆ THỐNG VÀ HÀNH LÝ KÝ GỬI CHO CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA

Kính gửi Quý Đại Lý,

Vietjet trân trọng thông báo “ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ HỆ THỐNG VÀ HÀNH LÝ KÝ GỬI CHO CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA” như sau:

  • Phạm vi áp dụng : Chỉ áp dụng cho các chặng bay Nội Địa , các chặng bay Quốc Tế không thay đổi.
  • Phí áp dụng : Theo khách/chặng

1/ Phí dịch vụ hệ thống ( Admin Free ) :

Mức phí hệ thống hiện hành

Mức phí hệ thống điều chỉnh Thời gian áp dụng
230.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Từ ngày 12/06/2019

( Chưa bao gồm VAT )

2/ Dịch vụ hành lý ký gửi đặt trước:

Gói hành lý

Mức phí hiện tại
(VND)
Mức phí điều chỉnh
(VND)

Thời gian áp dụng

15 kg 140,000 155,000  

 

Từ ngày 20/06/2019

20 kg 160,000 175,000
25 kg 220,000 235,000
30 kg 320,000 335.000
35 kg 370,000 385,000
40 kg 420,000 435,000

( Chưa bao gồm VAT )

 

Quý Đại Lý vui lòng cập nhật và thông báo đến kênh bán của mình

Trân trọng cảm ơn