Vietnam Airlines – bổ sung hạng đặt chỗ thu phí PHỤ THU QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (YR)

Kính gửi Quý đại lý,

Vietnam Airlines xin triển khai bổ sung thêm 2 hạng đặt chỗ I, O vào danh sách các hạng đặt chỗ áp dụng Phụ thu quản trị hệ thống (YR)nội địacụ thể như sau:

Chặng bay

Hạng đặt chỗ

Mức thu

Các chặng nội địa giữa:

–   TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội/Hải Phòng/Vinh/Thanh Hóa/ Đồng Hới/Vân Đồn

–   Hà Nội và Cần Thơ/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt/Buôn Mê Thuột/Pleiku/Quy Nhơn/Tuy Hòa

– Nha Trang và Vinh

J, C, D, I, O, W, Z, U, M, S 150.000 VNĐ/chặng
K, L, Q, N, R, T, E, A, P, G, X,V 220.000 VNĐ/chặng
Các chặng nội địa khác J, C, D, I, O, W, Z, U, M, S 80.000 VNĐ/chặng
K, L, Q, N, R, T, E, A, P, G, X,V 150.000 VNĐ/chặng

Hiệu lực áp dụng: từ 21/5/2019

Xin Quý Đại Lý cập nhật thông tin triển khai đến kênh bán.

Cám ơn sự hợp tác từ Quý Đại Lý