Vietnam Airlines cập nhật thay đổi điều kiện vé mới nhất từ 01/07/2018

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietnam Airlines cập nhật thay đổi điều kiện vé mới nhất từ 01/07/2018: 

Các vé hạng khuyến mãi A, P, E xuất/đổi kể từ ngày 01/07/2018 sẽ có điều kiện KHÔNG ĐỔI, KHÔNG HOÀN (điều kiện trước ngày 01/07/2018 là A,E.P được đổi vé trước ngày bay phí 600.000 vnđ + chênh lệch nếu có)

Thêm vào đó, kể từ ngày 5/7/2018, Vietnam Airlines sẽ triển khai phụ thu quản trị hệ thống mới đối với các nhóm giá thấp Phổ thông Tiêu chuẩn (K, L, Q, N, R, T) Phổ thông Tiết kiệm (E, A, P), mức phí như sau:
– Nội địa ngắn (dưới 850km): 80.000 vnd/chặng.
– Nội địa dài (trên 850km):150.000 vnd/chặng.
– Quốc tế: 7 usd/chặng

HÀNH TRÌNH QUỐC NỘI

MỨC THU

 CHẶNG NGẮN

SGN – DAD/ HUI/ CXR/ PQC/ DLI/ VCS/ TBB/ UIH/ PXU/ BMV/ CAH/ VKG/ VCL
HAN – DAD/ HUI/ VII/ VDH/ DIN/ VCL

DAD – DLI/ CXR/ HPH/ BMV/ VII/ PXU/ VCA

PQC – CXR/ VCA

VCA – VCS

BMV – VII

HUI – DLI

 80.000VND

 CHẶNG DÀI

HAN – SGN/ VCA/ CXR/ PQC/ DLI/ BMV/ PXU/ UIH/ TBB
SGN – HPH/ VII/ THD/ VDH/ VDO

CXR – VII

 150.000VND

Quý Đại Lý triển khai đến hệ thống bán để áp dụng tốt nhất.

Trân trọng!