Vietnam Airlines – Thông báo giá không hành lý đi Đông Nam Á

Kính gửi : Quý Đại lý,

Vietnam Airlines trân trọng thông báo triển khai giá không hành lý ký gửi áp dụng cho hành trình từ Việt Nam đi Đông Nam Á dành cho khách lẻ mua vé tại phòng vé và đại lý như sau:

Hành trình

Lại giá Mức giá

Lưu ý

SGN-BKK-SGN

PPXVN 15 USD Giá không hành lý ký gửi

(giảm 20-40USD)

SGN-KUL/SIN-SGN

30 USD

SGN-JKT-SGN

100 USD

SGN-BKK-SGN EAPVN 40 USD

Giá  hành lý ký gửi (30kg)

SGN-SIN-SGN

50 USD

* Hiệu lực xuất vé

Từ 20/05/2019
* Hiệu lực khởi hành

Từ 20/05/2019

* Đặt chỗ/Xuất vé: + Giá PPX-: Vé phải xuất trong vòng 24h sau khi đặt chỗ.

+ Giá EAP-: Vé phải xuất trong vòng 24h sau khi đặt chỗ và tối thiểu 03 ngày trước ngày khởi hành.

Số hiệu biểu giá VNS0011V_V19.07

Ghi chú:

– Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.

– Thanh toán bằng VND theo tỉ giá quy đổi tại thời điểm xuất vé.

Các mức giá không hành lý ký gửi vẫn có thể kết hợp được với các mức giá có HLMC tùy theo nhu cầu thực tế, hoặc có thể mua thêm gói HLTT (gói 5kg/20USD, 10kg/40USD, tối đa được mua 10 gói hoặc 100kg/1 khách).

Quý khách mua vé không hành lý ký gửi vẫn được hưởng đầy đủ các dịch vụ trên máy bay dành cho khoang phổ thông.

Xin Quý Đại Lý cập nhật thông tin triển khai đến kênh bán.

Cám ơn sự hợp tác từ Quý Đại Lý