Vietnam Airlines – Tổng hợp GIÁ KHÔNG HÀNH LÝ các đường bay nội địa + quốc tế

THÔNG BÁO GIÁ KHÔNG HÀNH LÝ

Vietnam Airlines trân trọng thông báo chương trình GIÁ KHÔNG HÀNH LÝ áp dụng trên các đường bay quốc tế và nội địa dành cho khách lẻ như sau:

Khu vực/ Area

Từ/ From

Đến/

To

Mức giá/

Fare

Loại giá/

Fare basis

OW/RT

Ghi chú/Notes

ĐÔNG NAM Á/

South East Asia

SGN

HKT

19 USD

PAP5VNP

RT

PAP5: Xuất vé trước 45 ngày so với ngày khởi hành.

BKK

19 USD

PAP5VNP

35 USD

PPXVN

KUL

19 USD

PAP5VNP

30 USD

PPXVN

CGK

89 USD

PAP5VNP

100 USD

PPXVN

DPS

69 USD

PAP5VNP

PNH

69 USD

PAP5VNP

REP

109 USD

SIN

19 USD

PAP5VNP

50 USD

PPXVN

15 USD

PAPVN

HLXV: 06/02/2020 đến 31/03/2020;

HLKH: 06/02/2020 đến 30/05/2020.

30 USD

PPXVNP

ĐÔNG BẮC

Á/

North East Asia

SGN

KHH

45 USD

P1YVN1

Áp dụng trên VN582/583.

TPE/KHH

39 USD

PAP6VNP

PAP1: Xuất vé trước 7 ngày so với ngày khởi hành;

PAP6: Xuất vé trước 60 ngày so với ngày khởi hành.

60 USD

P1YVN

ICN

149 USD

PAP6VNP

240 USD

PAP1VN

PUS

449 USD

PAP6VNP

530 USD

PAP1VN

NỘI ĐỊA/

Domestic

SGN

HAN

380.000 VNĐ

PPXVNFP2

V.V

SHCB áp dụng: 7209/7208/7261/7248

7263/7238/7207/7206, VN7281/VN7280.

599.000 VNĐ

APXVNFP2

 

Ghi chú:

– Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác; 

Trân trọng cảm ơn !